Current Visitor

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Selasa, 31 Januari 2012

Hebahan Kursus NZMCTC (Februari 2012 - Mei 2012)


NZM Corporate Training Consultant Sdn Bhd, sebuah syarikat bumiputra yang aktif menganjurkan kursus-kursus berkaitan teknikal, sekali lagi akan menganjurkan beberapa kursus bermula Februari 2012 sehingga Mei 2012.

Untuk keterangan lanjut bolehlah menghubungi Pn Zahidah 017 645 0540


21 - 23 Februari 2012
Tajuk:  APLIKASI ‘MICROSOFT PROJECT’ DALAM PENGURUSAN PEMBINAAN
Venue: HOTEL GRAND CONTINENTAL, KUALA LUMPUR
Yuran: RM 1,200.00 (tidak termasuk penginapan)
detail

16 April 2012
Tajuk: KURSUS PERANAN PEGAWAI PENGUASA DAN BAYARAN INTERIM DI DALAM KONTRAK
Venue : HOTEL GRAND CONTINENTAL, KUALA LUMPUR
Yuran : RM 450.00 (tidak termasuk penginapan)
details

17-18 April 2012 (2 days)
Tajuk : KURSUS PELAKSANAAN INDUSTRILISED BUILDING SYSTEM (IBS) UNTUK PROJEK-PROJEK KERAJAAN
Venue : HOTEL GRAND CONTINENTAL, KUALA LUMPUR
Yuran : RM 850.00 (tidak termasuk penginapan)
details

08 Mei 2012
Tajuk: KURSUS PENGURUSAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING
Venue: HOTEL GRAND CONTINENTAL, KUALA LUMPUR
Yuran : 450.00 (tidak termasuk penginapan)
details

09 Mei 2012
Tajuk :KURSUS PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA TENDER
Venue : HOTEL GRAND CONTINENTAL, KUALA LUMPUR
450.00 (tidak termasuk penginapan)
details

Jumaat, 27 Januari 2012

Kaedah-kaedah Pemilihan Kontraktor

Jenis – jenis utama kaedah pemilihan kontraktor yang berdasarkan factor tahap pertandingan yang dikenhendaki :

1. Terbuka
2. Terpilih
3. Rundingan
4. Bersiri
5. Tempoh
6. “ Fast-tracking”

Terbuka

Mana-mana kontraktor yang berfikir dia mampu melaksanakan projek yang dicadangkan boleh memasuki tender. Cara ini dianggap membazir, tetapi majikan boleh menghadkan jumlah penender dengan meletakkan syarat-syarat seperti kelas dan jenis kerja kontraktor. Kaedah ini member tender. Secara teori, kaedah ini patut mendapatkan harga yang kompetitif dan terrendah, tetapi keupayaan kontraktor tersebut mungkin disangsi. Kontraktor yang kurang pengalaman mungkin tidak menyedari risiko kontrak dan menender dengan harga yang rendah. Bagaimanapun majikan tidak terikat untuk memilih tender yang terendah sekali. Lazimnya, untuk memanggil tender secara terbuka, tender diiklankan di surat khabar. Kaedah ini sering digunakan untuk projek-projek kerajaan bagi memenuhi ketanggungjawaban awam.

Terpilih


Hanya kontraktor yang memenuhi kriteria-keriteria tertentu dijemput untuk menendar. Kaedah ini boleh mendapatkan harga terendah dari kontraktor-kontraktor yang setanding. KOntraktor – kontraktor dijemput dari senarai yang telah dikumpulkan oleh majikan atau perunding profesional.

Rundingan

Kaedah ini membabitkan rundingan terus antara majikan atau wakilnya dan satu atau beberapa kontraktor. Kaedah ini digunakan dalam keadaan di mana telah wujud hubungan perniagaan di antara dalam keadaan di mana telah wujud hubungan perniagan di antara majikan dan kontraktor mempunyai keupayaan khas, kualiti yang tinggi, perlu memulakan dan menyiapkan kerja dengan cepat, atau kontraktor diperlukan member input reka bentuk. Oleh sebab kaedah ini tidak ada atau kurang pertandingan, harga kontraktor mungkin lebih tinggi dari yang boleh diperolehi melalui kaedah ini.

Bersiri

Majikan yang mempunyai program binaan yang berterusan boleh menggunakan cara kontrak bersiri dengan satu kontraktor. Kontraktor akan meneder untuk suatu projek dan sekiranya prestasinya memuaskan, dia akan memdapat kontraktor-kontraktor lain yang serupa jenis. Kesinambungan kerja dapat mengurangkan kos menender, kontraktor sudah faham kehendak majikan, kerja lebih efisyen dan mungkin harga yang lebih rendah.

Tempoh

Majikan mungkin menghendakkan belbagai kerja dilaksanakan bagi suatu tempoh tertentu. Dalam keadaan ini, kontraktor dipilih untuk melaksanakan semua kerja yang dikenal pasti bagi sesuatu tempoh megikut jadual kadar harga yang tetap untuk dijangka masa tertentu. Apabila majikan memerlukan kerja dilaksanakan, dia akan mengeluarkan arahan-arahan dan dia dapat mengganggarkan kos yang penyelenggaran. Kontraktor akan melaksanakan semua jenis kerja penyelenggaraan yang dihuraikan berpanduan jadual kadar harga yang telah dipersetuju.

“Fast-Tracking”

Ini adalah satu kepelbagaian dari kaedah sedia ada. Dalam kaedah ini berbagai-bagai bahagian kerja dalam satu projek itu dilaksaankan secara bertindih. Pakej-pakej kerja dikenal pasti sebagai kontrak berasingan dan bermula mengikut fasa-fasa yang ditetapkan. Lukisan atau butir reka bentuk untuk keseluruhan kerja mungkin belum lengkap sepenuhan semasa memulakan projek . Bahagian-bahagian dilaksanakan berperingkat dan berdindih. Kaedah ini dapat memendekkan tempoh penyiapan keseruluhan projek dan boleh menjimatkan kos.

Selasa, 24 Januari 2012

Polisi-polisi Insuran Dalam Industri Pembinaan

Terdapat beberapa polisi insuran yang selalu digunapakai di dalam pelaksanaan projek-projek pembinaan. Ini adalah berdasarkan keperluan yang terdapat di dalam syarat-syarat kontrak

Insuran Tanggungan Awam / Public Liability

Insuran Tanggungan Awam perlu diambil oleh pihak kontraktor bagi melindungi liabiliti kontraktor terhadap kecederaan dan kematian orang awam serta kerosakan harta semasa perlaksanaan kerja akibat kecuaian kontraktor dan sub-kontraktor.

Workmen Compensation

Kontraktor bertanggungjawab untuk mengambil insuran terhadap tuntutan bayaran pampasan oleh pekerja kerana kecederaan diri, kematian atau penyakit yang didapati semasa bekerja. Pekerja-pekerja yang dilindungi di bawah insuran ialah untuk pekerja yang berpendapatan melebihi RM 2,000.00 sebulan.

Insuran Kerja

Kontraktor dikehendaki mengambil insuran ini untuk melindungi tuntutan terhadap kerugian dan kerosakan ke atas kerja yang disebabkan oleh kebakaran, petir, letupan dan sebagainya ketika projek berjalan

Contractor All Risk (CAR)

Kontraktor boleh mengambil insuran ini bagi mengganti insuran pampasan awam dan insuran kerja

  Ahad, 15 Januari 2012

  Kadar Harga Sub-Kontrak mengikut Elemen

  Gambaran: Kontraktor Utama Menyediakan 'Material' Konkrit di tapak dan kerja membancuh konkrit dilaksanakan sub kontraktor mengikut trade yang dilantik 

  Dalam pelaksanaan kerja di tapak, pihak kontraktor boleh menggunakan beberapa kaedah bagi menyiapkan kerja-kerja tersebut, yang diantaranya seperti berikut:
  • Mendapatkan harga daripada pihak sub kontraktor yang akan melaksanakan kerja secara keseluruhan yang merangkumi kos buruh, loji dan bahan. Ia juga dikenali sebagai 'total sub', dimana kontraktor utama tidak perlu memikirkan tentang bagaimana nak mencari sumber buruh, loji dan bahan-bahan di luar bagi melaksanakan kerja ditapak.
  • Menyediakan bahan, loji  dan mencari buruh atau man power diluar mengikut trade bagi melaksanakan kerja-kerja ditapak. Sebagai contohnya untuk pelaksanaan kerja-kerja memasang besi tetulang, kontraktor utama akan membeli dan menyediakan bahan 'besi tetulang' di tapak, dan seterusnya, kerja-kerja pemasangan tersebut akan dijalankan oleh sub kontraktor mengikut trade yang dilantik
  Contoh-contoh kadar harga untuk sub kontraktor mengikut elemen atau trade ada dilampirkan seperti berikut. Walaubagaimanapun ia hanyalah sebagai panduan kepada para kontraktor yang bercadang menggunakan kaedah menyediakan bahan-bahan ditapak dan kerja-kerja ditapak dilakukakan oleh sub kontraktor yang dilantik.

  Jenis Buruh
  Unit
  Kadar Harga (RM)
  Kerja konkrit sub struktur
  ·      Hois – Bancuhan di tapak
  ·      Hois – Siap bancuh
  ·      Kren – Bancuhan ditapak
  ·      Kren- Siap Bancuh
  ·      Pam – Bancuhan ditapak
  ·      Pam – Siap Bancuh

  m3
  m3
  m3
  m3
  m3
  m3

  26.00
  23.00
  27.00
  22.00
  27.00
  25.00
  Kerja konkrit super struktur
  ·      Hois – Bancuhan di tapak
  ·      Hois – Siap bancuh
  ·      Kren – Bancuhan ditapak
  ·      Kren- Siap Bancuh
  ·      Pam – Bancuhan ditapak
  ·      Pam – Siap Bancuh

  m3
  m3
  m3
  m3
  m3
  m3

  30.00
  27.00
  31.00
  22.00
  27.00
  26.00
  Kerja Bata
  m2
  8.50
  ·         Kerja Kayu – Kerangka biasa
  ·         Kerja Kayu – Struktur Kayu
  tone
  tone
  13.00
  445.00
  Genting bumbung konkrit
  m2
  6.80
  Kerja besi tetulang
  ·         6mm -12mm garis pusat
  ·         15mm – 32mm garis pusat

  tone
  tone

  365.00
  365.00
  Kerja plaster simen render
  m2
  6.30
  Kerja Plaster
  ·         Dinding Dalam
  ·         Dinding Luar

  m2
  m2

  8.90
  8.20
  Kerja memasang jubin
  m2
  21.00
  Kerja Mengecat
  ·         Dinding Dalam
  ·         Dinding Luar

  m2
  m2

  2.50
  2.40

  Rabu, 11 Januari 2012

  Hebahan Kursus - Sum Global Consult (Februari 2012)

  Adalah dimaklumkan, pihak Sum Global Consult akan menganjurkan kursus berikut pada bulan Februari  2012

  Bil
  Tajuk Kursus
  Tarikh Kursus
  Hari
  Venue
  Bayaran (RM)*
  1
  Kursus Pengurusan Dan Pentadbiran Kontrak Konvensional - Berasaskan JKR203A/203 Pindaan 1/2010
  22-Feb-12
  23-Feb-12
  2
  Hotel De Palma, Shah Alam
        800.00

  * Catatan: Tidak termasuk kos penginapan

  Untuk keterangan lanjut, bolehlah berhubung kepada nombor telefon berikut: 03-8942 8479, 010-367 4239 atau e-mail kepada info@sumglobalconsultant.com 

  Selasa, 10 Januari 2012

  SURAT ARAHAN PERBENDAHARAAN ~ TEMPOH MASA MEMPERTIMBANGKAN PERMOHONAN ARAHAN PERUBAHAN KERJA (VO) OLEH PIHAK BERKUASA MELULUS

  Kementerian Kewangan (KK) melalui Surat Arahan Perbendaharaan (SAP) bertarikh 30 November 2011 telah menerangkan tentang 'Tempoh Masa Mempertimbangkan Permohonan Arahan Perubahan Kerja (VO) Oleh Pihak Berkuasa Melulus.

  Surat Arahan Perbendaharaan ini dikeluarkan berdasarkan kepada masalah kelewatan yang berlaku oleh pihak berkuasa di agensi atau jabatan kerajaan untuk meluluskan Arahan Perubahan Kerja (VO).

  Oleh yang demikian adalah dinyatakan tentang tindakan yang perlu diambil serta tempoh masa yang dikehendaki untuk menyelesaikan VO tersebut bagi mengelakkan kelewatan dan memberi impak negatif kepada pihak kerajaan.

  Untuk keterangan lanjut, sila layari pautan berikut :

  Jumaat, 6 Januari 2012

  Berat besi per meter

  Gambaran: Keadaan besi yang dipasang ditapak bina


  Berat besi per meter . (1m panjang).  R ialah bulat biasa, Y ialah besi high steel , berikut adalah berat besi dalam 1 m dalam kg

  Bil
  Saiz
  Berat / kg
  1
  R6
  0.222 kg
  2
  R8
  0.395 kg
  3
  R10
  0.616 kg
  4
  R12
  0.888 kg
  5
  Y10
  0.616 kg
  6
  Y12
  0.888 kg
  7
  Y16
  1.579 kg
  8
  Y20
  2.466 kg
  9
  Y25
  3.852 kg
  10
  Y32
  6.313 kg


  Kredit kepada:  http://industribinaan.blogspot.com/

  Selasa, 3 Januari 2012

  Reka Dan Bina (Design And Build) vs Turnkey

  Kontrak Reka dan Bina atau dikenali dengan Design & Build ternyata mempunyai perbezaan dengan kontrak turnkey. Tentu ramai yang tak berapa perasan apa perbezaan tersebut.

  Kontrak design and build adalah suatu projek yang akan dibina oleh sebuah syarikat yang dilantik dimana ia bertanggungjawab untuk merekabentuk dan membina mengikut kehendak-kehendak yang telah dinyatakan oleh pihak klien. Setelah  projek atau bangunan itu siap, ia akan menyerahkan kepada pihak klien untuk tindakan  melengkapkan dengan peralatan dan kelengkapan yang diperlukan.

  Manakala untuk kontrak turnkey, sesebuah syarikat yang dilantik akan bertanggungjawab untuk merekabentuk, membina dan melengkapkan peralatan serta kelengkapan sebelum diserahkan kepada pihak klien.

  Contoh berikut boleh difahami, 
  • Kontrak Design & Build ~ Pihak Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) berhasrat untuk membina sebuah kampus baru yang mengandungi bangunan fakulti, dewan percubaan dan kafeteria dengan menggunkan  kaedah design and build. Oleh yang demikian, kontraktor yang dilantik hanya bertanggungjawab untuk merekabentuk dan membina serta menyerahkan bangunan kosong kepada pihak UPSI mengikut kehendak yang telah ditetapkan.
  • Kontrak Turkey ~ Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia berhasrat untuk membina sebuah hospital baru yang lengkap dan mengandungi bangunan-bangunan, makmal-makmal dan peralatan. Untuk kaedah yang tersebut, adalah disaran untuk menggunakan kaedah turnkey. Oleh yang demikian kontraktor yang dilantik akan bertanggungjawab untuk merekabentuk, membina serta melengkapkan peralatan-peralatan  atau kemudahan seperti katil, wad, makmal, peralatan pembedahan dan lain-lain sebelum diserahkan kepada Kementerian Kesihatan untuk tujuan operasi..