Current Visitor

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Selasa, 3 Disember 2019

Bon Pelaksanaan vs WJP


Isnin, 21 Oktober 2019

Latest Info Berkaitan CIPAA 2012 Act
Selasa, 26 Februari 2019

Duti Setem Kontrak Pembinaan
Setiap kontrak pembinaan yang dimasuki antara pihak majikan dan kontraktor perlu dimatikan setem untuk membolehkan ia digunakan sebagai bahan bukti sekiranya berlaku pertikaian di Mahkamah. Kadar untuk duty stamps adalah tertakluk di dalam Jadual Pertama Akta Setem 1949.

Mengikut kebiasaan untuk kontrak menggunakan borang JKR 203A dan merujuk kepada Pekeliling 1PP, kontrak perlu ditandatangani dalam tempoh 4 bulan dari tarikh Surat Setujuterima (SST) ditandatangan. Selanjutnya selepas ditandatangan, dalam masa 30 hari kontrak tersebut perlu dimatikan setem. Kelewatan melebihi 30 hari akan mengakibatkan denda penalti boleh dikenakan. Dalam peruntukan borang JKR 203A juga menetapkan  bahawa segala kos duti setem adalah ditanggung sendiri oleh pihak kontraktor sendiri. Tiada kos duti setem di dalam kerja-kerja awalan dan kontraktor perlu membuat perkiraan sendiri.

Setelah semakan ke atas Akta Setem 1949 dan rujukan dengan Pejabat Hasil Negeri Manjung Perak 26 Februari 2019 (11.00am). Menyatakan bahawa melalui PU (A) 476 Peremitan berkaitan surat cara Perjanjian Perkhidmatan yang boleh dikenakan duti di bawah sub sub butiran 22(1)(b), Jadual 1, Akta Setem 1949. Kadar Duty Stamp untuk kontrak pembinaan adalah 0.1% daripada harga kontrak

Sebagai contoh katakan harga kontrak pembinaan: RM 25 Juta. Kadar duti setem 0.1% x RM 25 Juta = RM 25 Ribu


Sekian 
26.02.19

Pesanan Belian (PO) vs Surat Setujuterima (LOA)


Purchase Order atau Pesanan Belian biasa digunakan di dalam sektor private atau kerajaan. Dalam opis gomen ada juga yg guna istilah Pesanan Tempatan atau Local Order (LO). Kiranya PO dan LO adalah dokumen yang sama. Biasa dlm PO akan menyatakan terma tempoh dan harga pembelian suatu barangan.
Surat Setujuterima atau SST atau LOA in English merupakan surat tawaran dari klien kpd kontraktor yang mengandungi detail harga dan keperluan kontrak.
Perbezaan antara LOA dan PO agak ketara dimana keterangan agak ringkas terdapat di dlm PO dan tiada akuan terima oleh pembekal kecuali akuan semasa siap kerja tersebut oleh kontraktor atau pembekal.
Manakala dalam LOA, terdapat keperluan atau ruang utk kontraktor menerima atau menolak tawaran tersebut...
Dalam katalain, hubungan kontrak antara 2 pihak menerusi LOA adalah jelas dan mengikat seperti yang dinyatakan di dalam Keperluan Akta CIPAA2012, semua kontrak yg dibuat secara bertuliS seperti menerusi LOA boleh dibawa kepada CIPAA Act oleh pihak terkilan iaitu yang tidak mendapat bayaran.
Apacer pulak dgn status PO, boleh kah ia dikira sebagai kontrak bertulis, dan apakah terjadi jika supplier atau kontraktor berjaya menyempurnakan bekalan dan berniat untuk menuntut bayaran ,telah dinafikan oleh majikan.
Biasanya jika ada pertikaian semasa kontrak berjalan berkaitan isu bayaran, mekanisma utk selesaikan adalah menerusi adjudikasi proses. Salah satu keperluan spt seksyen 2 CIPAA Act. Kontrak perlu dalam bentuk bertulis. Oleh demikian bagaimana dgn status PO adakah ia juga dikira bertulis?
Untuk menjawab status PO ini. Jom kita terjah case, *Inovatif Engineering (M) SB vs Nomad Engineering (2016)*... Dalam kes ini. PO juga diputuskan oleh hakim sbg kontrak yg bertulis...
Oleh demikian, perlu diberi perhatian oleh pelbagai pihak samaada private atau kerajaan, sekiranya berlaku kegagalan bayaran walaupun kerja ditawarkan secara PO, ia memberi peluang kpd pihak terkilan untuk menuntut hak melalui CIPAA
Terdapat juga bentuk tawaran kerja dlm perolehan kerajaan menerusi inden kerja. Adakah inden kerja ini sama dengan maksud Seksyen 2 , CIPAA Act. (kontrak perlu dalam keadaan bertulis)???
Jumpa lagi

Rabu, 30 Mei 2018

Initiation Of Adjudication


INITIATION OF ADJUDICATION (Part 1)
Forth step in a typical Adjudication process under CIPAA 2012 is explained in a nutshell as below:-
Step 4 (Post Adjudication Stage) (Part 1)
Section 8 Initiation of Adjudication
Section 8(1) states that a Claimant may commence adjudication by serving a written “Notice of Adjudication” on the Respondent. The notice of adjudication must be in writing and contain the nature and description of the dispute and the remedy sought and any supporting documents.
Pursuant to Rule 2 of the KLRCA Adjudication Rules and Procedure, the Claimant is also required to serve a copy of the notice of adjudication on the KLRCA and register the adjudication case with KLRCA, accompanied by a registration fee.
A sample Notice of Adjudication and the Registration Form is provided in Form 3 and 3A respectively of Schedule 1 of the KLRCA Adjudication Rules and Procedure. Please note that the format provided by KLRCA is not a mandatory format and only for guidance purposes. Parties are free to write in their own way but the sample format do provide a great help and guidance in drafting a complete notice.
Please note that a proper service of the Notice of Adjudication is important as it gives the Respondent notice of the intentions of an adjudication proceeding coming in their way.
Pursuant to Section 8(2), after the Notice of Adjudication has been served by the Claimant on the Respondent, the next stage is the appointment of the Adjudicator to adjudicate the dispute between the parties.
The explanation above covers part 1 the requirement under Step 4 which is the Initiation of Adjudication step.
Hope it will be helpful to all.
Please feel free to provide your views, suggestions and comments on the 4th Step of CIPAA process.
Stay tuned for the next part of Step 4 which is the ways Adjudicator can be appointment pursuant to Section 21 of CIPAA 2012.
Till then please LIKE this page and share it with friends.
Thank you & Happy Reading!!

Credit To  https://www.facebook.com/Dynamic-Contract-Resolution-528555234202107/

Khamis, 26 Oktober 2017

Buku Pengurusan Kontraktor Di Peringkat Pra Pembinaan

RM 25

Ahad, 17 September 2017

EOT- Cuaca Buruk yang luar biasaCuaca Buruk Luar Biasa.
Masalah cuaca buruk luar biasa bukan sahaja sukar dibuktikan, malah jika dibuktikan sekalipun tidak semestinya akan membawa kepada lanjutan masa. Penilaian mesti dibuat untuk masa yang spesifik dan kepada kerja yang spesifik. Cuaca buruk itu mestilah memberi kesan kepada kerja yang sensitif kepada cuaca sahaja. Secara asasnya, kontraktor semasa tender mestilah telah mempunyai pengetahuan tentang geografi kawasan kerja dilaksanakan termasuk segala aspek berkaitan pembinaan seperti cuaca, masa dan kekerapan hujan. Kontraktor yang menender untuk membina struktur konkrit dalam bulan Disember di Kelantan misalnya dianggap tahu bahawa Disember adalah musim tengkujuh dengan hujan hampir setiap hari dan sepatutnya telah mengambilkiran ketidakbolehan kerja dalam bulan tersebut. Jika tidak dia mestilah telah mengambilkira dan memasukkan harga yang termasuk risiko LAD ke dalam tender.
Untuk menilai cuaca buruk luar biasa, kontraktor perlu mengemukakan;
a. Rekod cuaca harian ditapak;
b. Data cuaca 10 tahun bagi minggu berkenaan daripada stesen meteorologi berdekatan;
c. Perkiraan purata hujan harian bagi minggu berkenaan bagi 10 tahun dibandingkan dengan hujan pada minggu tersebut dalam tempoh kerja.
d. Perkiraan menunjukkan bahawa hujan dalam minggu tersebut adalah luar biasa dibandingkan dengan purata 10 tahun.
e. Bukti daripada rekod tapak menunjukkan kerja yang tidak dapat dibuat itu sensitif kepada hujan atau cuaca buruk.
f. Kerja tersebut dibuktikan daripada Program Kerja yang disahkan sebagai terjadual untuk dilaksanakan dalam minggu berkenaan, bukan kerja yang sepatutnya telah dibuat dalam musim kering tetapi terlewat atas sebab kesilapan kontraktor lalu terpaksa dibuat dalam masa hujan.