Current Visitor

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Jumaat, 30 Mac 2012

STANDARD SPECIFICATIONS FOR BUILDING WORKS 2005 BY JKR


Buku Standard Specifications For Building Works 2005 adalah dikeluarkan pihak Jabatan Kerja Raya (JKR) bagi digunakan untuk pelaksanaan projek baik diperingkat kerajaan atau swasa.

Sekiranya, anda berminat untuk memuaturun , SILA KLIK DISINI

Isnin, 26 Mac 2012

Kursus Sarjana Muda Sains Pembinaan

Kursus Sarjana Muda Sains Pembinaan adalah salah satu kursus yang ditawarkan kepada pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang ingin melanjutkan pelajaran di Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA).

Antara universiti awam yang menawarkan jurusan ini ialah Universiti Teknologi Malaysia (UTM).

Mengikut kebiasaan pelajar yang mempunyai Diploma di dalam jurusan Ukur Bahan, Senibina, Bangunan atau Kejuruteraan Awam juga boleh menyambung kepada pengajian Ijazah Pertama Sains Pembinaan.

Manakala pelajar-pelajar dari lepasan SPM pula, boleh memohon terus untuk mengikuti kursus Ijazah Sarjana Muda Sains Pembinaan melalui permohonan selepas keputusan SPM diumumkan. Tempoh pengajian untuk lepasa SPM biasa dianggarkan selama 5 tahun.

Lulusan kursus Sains Pembinaan biasa diajar atau dilatih untuk menjadi seorang Jurubina, Pengurus Projek atau Kontraktor apabila tamat pengajian kelak.

Antara subjek-subjek yang diikuti oleh para pelajar universiti semasa pengajian Sains Pembinaan adalah seperti Teknologi Bangunan, Kejuruteraan Awam, Kemudahan Bangunan (Building Services), Pengurusan Projek, Tatacara Profesional dan lain-lain lagi.

Peluang kerja untuk lepasan jurusan Sains Pembinaan adalah terbuka luas untuk berkhidmat bersama syarikat-syarikat kontraktor bangunan, pemaju perumahan, kejuruteraan awam, gas dan lain-lain.

Semoga maklumat ringkas ini dapat membantu kepada sesiapa yang berkaitan.

Ahad, 25 Mac 2012

Tahukah Anda : Perunding Juga Dikenakan LAD

Tahukah anda, perunding yang dilantik oleh kerajaan untuk melaksanakan projek-projek kerajaan secara konvensional yang merangkumi kerja-kerja penyediaan rekabentuk dan pengawasan di tapak juga boleh dikenakan denda LAD sekiranya kelewatan tersebut berpunca daripada perunding tersebut.

Kaedah pengiraan LAD kepada perunding adalah serupa dengan pengiraan yang dikenakan kepada kontraktor dengan kadar LAD minimum satu hari adalah RM 100.00 sahaja.

Sabtu, 24 Mac 2012

Kerjaya Arkitek Landskap

Pengenalan

Senibina Landskap (Landscape Architecture) adalah satu profeasion yang diiktirafkan sebagai satu bidang kerja yang tertumpu kepada rekabentuk persekitaran luaran (External Spaces), pembinaannya, serta kerja-kerja berkaitan untuk memastikan kerja-kerja tersebut adalah bersesuaian dengan fungsi dan kegunaan (Function & Use) sesuatu kawasan. Ianya menitik beratkan rekabentuk persekitran alam yang melibatkan kerja-kerja seperti analisis setempat, perancangan dan pemilihan tapak untuk pembangunan, rekabentuk, susun atur tapak serta pengawasan terhadap pembangunan sesuatu projek. Sejak kebelakangan ini skop profesion ini juga meliputi bidang rekabentuk bantuan komputer (CAD), perancangan ekologi, kajian mengenai persekitaran alam dan tempat-tempat yang mempunyai nilai sejarah.

Tugas sebagai Arkitek Lanskap

Bidang tugas seorang Arkitek Landskap terbahagi kepada empat skop utama, iaitu Kajian Perancangan Pelan Induk, Kajian Pelan-Pelan Tempatan dan Struktur, Kajian Kebekesanan Alam Sekitar(EIA) dan Projek-Projek Landskap spesifik.

Perancangan Pelan Induk

Didalam skop kerja ini, Arkitek Landskap bersam-sama dengan ahli-ahli iktisas yang lain bekerjasama dalam mewujudkan konsep pembangunan dan perancangan pelan induk berdasarkan kepada faktor-faktor alam sekitar serta sumber-sumber landskap sedia ada serta menyediakan cadangan awal pembangunan termasuklah penyediaan pelan induk landskap, kos pembangunan dan strategi-strategi pembangunan landskap yang mengambilkira perancangan keseluruhan pembangunan.

Kajian Pelan Tempatan dan Struktur

Berdasarkan kepada Akta Perancangan Bandar, salah satu aspek kajian ialah landskap dan kawasan persekitarannya, sumber-sumber landskap sedia ada, serta mengariskan panduan pembangunan landskap untuk digunapakai oleh Kerajaan Tempatan, Projek-Projek serta kos pembangunan landskap yang dikenal pasti untuk dimajukan dibawah Kerajaan Tempatan.

Kajian keberkesanan Alam Sekitar

Aspek landskap meliputi kajian nilai landskap dan kawasan persekitarannya semasa sama ada ianya dipelihara ataupun perlu digantikan landskap yang baru berdasarkan kepada keperluan pembangunan tersebut. Nilai-nilai positif dan negatif akan dikaji dan juga perlu atau satu pelan pembangunan landskap yang menyeluruh perlu sidediakan bagi mengurangkan kesan-kesan negatif alam sekitar yang wujud akibat daripada pembangunan satu-satu projek.

Projek-projek Lanskap Spesifik

Skop kerja ini merupakan tugas typikal dan tugas utama ialah merancang dan merekabentuk landskap kawasan-kawasan seperti berikut:
 • Perumahan / Kondominium
 • Pejabat / Perindustrian / Kompleks
 • Perdagangan
 • Pinggir Sungai, tasik, laut / empangan
 • Sistem laluan pejalan kaki, basikal / kenderaan
 • Kawasan tinggalan sejarah
 • Tebus guna tanah / tanah terbiar/ bekas lombong
 • Taman Bandar / Zoo / Pertanian / Kejiranan / Lapang
 • Kawasan peranginan / pelancongan
 • Padang Golf / Kelab Golf
Elemen-elemen landskap yang dicadangkan biasanya merangkumi landskap lembut dan kejur. Diantaranaya seperti penggunaan tumbuh-tunbuhan, badan-badan air, lampu-lampu landskap, binaan batu tiruan, sistem pengairan,laluan pejalan kaki, mall, perabut landskap/ jalan/taman seperti bangku, tong sampah, alat-alat permainan, papan tanda / petunjuk arah; air terjun. Air pancut, wakaf, jambatan pejalan kaki dan sebagainya.
Proses merekabentuk dan menjayakan sesuatu Planskapan meliputi ;
 • Analisis keperluan pelanggan
 • Analisis kebaikan dan kelemahan tapak projek
 • Membentuk pelan awal yang menepati keperluan pelanggan dan bersesuaian dengan tapak projek serta syarat-syarat yang ada
 • Perbincangan pelan awal dengan pelanggan
 • Membentuk pelan akhir dan lukisan kerja
 • Membuat permohonan untuk kelulusan pelan landskap dan lain-lain berkaitan kepada Pihak Berkuasa Tempatan
 • Membantu dalam penyediaan kontrak kerja
 • Menyediakan spesifikasi kerja-kerja landskap serta Bil of Quantity
 • Membantu pelanggan memilih kontraktor
 • Pengawasan kerja-kerja pembinaan
 • Membuat syor bagi pembayaran kepada kontraktor
 • Sijil Siap Kerja bagi pembinaan landskap. 
 •  
Latihan Ikhtisas
Latihan Iktisas mandatori bagi seorang Arkitek Landskap (perlulah dari institusi pengajian tinggi yang diiktiraf) termasuklah:
 • Prinsip-prinsip perancangan (Physical Planning)
 • Prinsip-prinsip Senibina (Architecture)
 • Prinsip-prinsip Senibina Landskap (Landscape Architecture)
 • Prinsip-prinsip Rekabentuk (Physical Design)
 • Prinsip-prinsip Rekabentuk Tanaman (Planting Design)
 • Prinsip-prinsip kejuruteraan (Basic Engineering)
 • Prinsip prinsip ukur tanah
 • Geologi dan Sains Tanah
 • Sains Tumbuhan
 • Ekologi
 • Biologi
 • Botani
 • Saliran dan Pengairan (Drainage dan Irrigation)
 • Sains Kemasyaratan (Social Science + Human/Animal Behavioral Science + Psycology)
 • Lukisan Teknikal
 • Dokumen Kontrak (Contract Documentation and Specification)
 • Amalan Iktisas
 • Latihan Praktikal
Untuk keterangan lanjut berkenaan Profesion Arkitek Landskap, sila hubungi:

INSTITUT ARKITEK LANDSKAP MALAYSIA (ILAM)
Jabatan Landskap Negara
Tingkat 7, Plaza IGB
Jalan Kampar, Off Jalan Tun Razak
50786 Kuala Lumpur
atau 

Rabu, 21 Mac 2012

SPP 01/2012- Prosedur Penutupan Akaun Bagi Kontrak Kerja

Kementerian Kewangan (KK) Malaysia melalui Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 1 /2012 bertarikh 5 March 2012, telah menyatakan tentang prosedur penutupan akaun bagi kontrak kerja kerajaan  samada untuk perolehan secara konvensional atau design and build.

Pekeliling ini dikeluarkan, ekoran kelewatan yang sering berlaku dalam penyediaan akaun muktamad kontrak-kontrak kerja kerajaan.

Tempoh siap penyediaan Akaun Muktamad kontrak kerja adalah  7 bulan dari tarikh siap kerja (CPC) bagi kontrak konvensional dan 9 bulan dari tarikh CPC untuk projek Design And Build (D&B).

Untuk keterangan lanjut sila layari pautan berikut: http://www.treasury.gov.my/pekeliling/spp/spp012012.pdf

Sabtu, 17 Mac 2012

Buku Untuk Di Kongsi : Undang-Undang Timbang Tara Dalam Industri Pembinaan


Pengarang : Abdul Aziz Hussin

Penerbit : Penerbit USM

Sinopsis :  

Aspek-aspek berkaitan penyelesaian pertikaian alternatif dalam projek pembinaan menjadi fokus khusus buku ini dengan menjurus kepada timbang tara. Ia membincnagkan konsep penyelesaian pertikaian alterantif secara umum, konsep timbang tara itu sendiri, tidak ketinggalan aspek kebaikan dan kelemahan timbang tara serta faktor-faktor penyumbang kejayaan dan kegagalan proses penimbangtaraan.

Sekiranya berminat memiliki buku ini: sila emailkan pertanyaan kepada chee_lin@yahoo.com

Rabu, 14 Mac 2012

Jenis Kemudahan Kredit yang dikeluarkan oleh Bank yang boleh digunapakai ketika Penilaian Tender

Bil
Jenis Kemudahan Kredit
Boleh Diambilkira
1
Overdraf
-/
2
Overdraf Bercagar
-/
3
Pinjaman Tetap Yang Akan/ Layak Diperolehi Untuk Projek Berkenaan
-/
4
Letter Of Credit
-/ 
5
Factoring
x
6
OD (PC)
x
7
Bank Guaantee
x
8
Banker Acceptance
x
9
Term Loan
x

Definasi 'Free On Board' (FOB)

Perkataan 'Free On Board (FOB)' biasa ditemui oleh pihak-pihak yang menjalankan urusan perolehan terutamanya berkaitan dengan perolehan bekalan yang melibatkan barangan di hantar dari luar negara.
Disini diperjelaskan serba sedikit bagi membantu meningkatkan kefahaman kepada sesiapa berkaitan:
Free On Board (FOB) Satu istilah perkapalan yang menunjukkan bahawa pembekal akan membayar kos penghantaran (dan biasanya juga termasuk kos insurans) dari tempat pembuatan ke destinasi tertentu, di mana tempat pembeli mengambil tanggungjawab.

Selasa, 6 Mac 2012

Public Info Banjir ~ Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS)


Dalam usaha untuk menyampaikan maklumat kepada orang awam, Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS) telah mewujudkan satu laman web yang bertajuk 'PUBLIC INFO BANJIR' . Ia bertujuan untuk menyalurkan maklumat terkini berkaitan dengan amaran hujan, kawasan banjir serta langkah berjaga-jaga yang perlu diambil kepada orang awam yang terdedah kepada bencana banjir.

Ia sentiasa dikemaskini dari semasa ke semasa. Untuk keterangan lanjut sila layari pautan berikut: 

Hebahan Kursus Teknikal Anjuran CP Training Consultant (Mac 2012 & April 2012)


Berikut adalah kursus-kursus teknikal yang akan di anjurkan oleh CP Training Consultant sepanjang bulan Mac dan April 2012:

1. KURSUS PENGURUSAN KONTRAK: PENGURUSAN TENDER DAN SEBUTHARGA KERAJAAN
Tarikh : 26-27 Mac 2012
Tempat : Hotel Crystal Crown, KL
Muat turun BROSUR

2. KURSUS PENGURUSAN KONTRAK: PERUBAHAN KERJA, PELARASAN HARGA KONTRAK DAN AKAUN MUKTAMAD
Tarikh : 05 April 2012
Tempat :Hotel Crystal Crown, KL
Muat turun BROSUR

3. KURSUS KEJURUTERAAN AWAM: PENYELIAAN DAN PENYELENGGARAAN JALAN
Tarikh : 11-12 April 2012
Tempat : Hotel Crystal Crown, KL
Muat turun BROSUR

Sekian, terima kasih.

CP Training Consultant

Sabtu, 3 Mac 2012

Perisian 'Convert' berguna kepada QS untuk dimuaturun

Convert merupakan perkara utama yang akan dihadapi oleh Juruukur Bahan atau QS dimana-mana sahaja, baik ketika menyediakan BQ, Taking Off, menyediakan tuntutan interim atau lain-lain perkara.

Sebagai contohnya: untuk konvert 1 kilometer kepada meter, kita akan mendapat jawapan 1000meter. Bagaimana pula, sekiranya, boss kita menyuruh untuk mengira 5000m2 dalam hektar, berapa agaknya jawapannya itu?

Bagi memudahkan pengiraan tersebut, disini disertakan perisian untuk dimuaturun bagi digunapakai dalam perlbagai situasi.

SILA KLIK DISINI


Selamat Mencuba dan semoga ia membantu

Admin Borak-qs

Surat Arahan Perbendaharaan Berkenaan Perngunaan Borang JKR 203 dan D&B versi 2010

Kementerian Kewangan (KK) menerusi Surat Arahan Perbendaharaan S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31JLD.31.SK.8(7) bertarikh 8hb Februari 2012 telah menasihatkan kepada semua agensi-agensi kerajaan bagi menggunapakai Borang Kontrak JKR 203A atau D&B bagi memelihara dan melindungi kepentingan kerajaan dalam semua perolehan kontrak kerja.

 Untuk Keterangan Lanjut sila layari pautan berikut: http://www.treasury.gov.my/pekeliling/sap/sap2012-02-08.pdf

Khamis, 1 Mac 2012

Pinjaman Rumah : Kadar Tetap vs Kadar Terbilang

Anda sudahpun membeli rumah.  Sekarang masa untuk memilih jenis pembiayaan apa yang lebih sesuai untuk anda. Adakah pembiayaan Kadar tetap atau multi-tier (berbilang)?
Pada masa ini, terlalu banyak pakej pinjaman perumahan yang boleh anda dapati di pasaran (bank-bank) tempatan ataupun asing.  Dari pakej kadar faedah terendah sehinggalah kepada kadar tetap.  Pakej akaun fleksibel atau tidak, pakej islamik atau konvensional (bukan islamik) dan pelbagai lagi.  Walau bagaimanapun untuk tujuan ini saya akan memfokuskan sama ada pakej kadar tetap vs kadar berbilang (multi-tier) atau juga kadar berubah.


1. Pembiayaan Kadar Tetap (‘Fixed Rate’)
Biasanya ditawarkan di bawah pakej pembiayaan islamik dengan suatu kadar yang telah ditentukan.  Kadar yang dikenakan biasanya adalah lebih tinggi dari kadar pinjaman asas (BLR/BFR) semasa.  Contohnya, adalah padar kadar X% seperti 7.75% atau 8.25% untuk sepanjang tempoh pembiayaan berkenaan atau dengan kata lain, jika anda membayar ansuran sebanyak RM1,200 sebulan berdasarkan kadar tersebut maka itulah pembayaran bulanan anda sepanjang tempoh pinjaman berkenaan.
Apakah kelebihan kadar tetap?  Secara amnya kadar tetap membolehkan anda merancang kewangan anda dengan lebih mudah dimana pembayaran bulanan anda akan tetap sama tanpa mengira perubahan kadar pinjaman asas (BLR) yang biasanya berubah-ubah mengikut pasaran ekonomi semasa.  Selain itu dengan memilih pembiayaan kadar tetap, anda tidak terdedah kepada kenaikan kadar BLR yang tinggi ketika masalah kegawatan ekonomi melanda dan seterusnya mengakibatkan bebanan pembayaran ansuran bulanan yang tinggi sebagaimana yang berlaku pada tahun 1997/1998 di mana BLR melepasi kadar 10%.  Oleh itu, bila atau siapakah yang sesuai untuk memilih kadar tetap ini?  Saya melihat kadar tetap ini lebih sesuai untuk anda jika:-
  • anda merancang untuk tinggal di rumah tersebut untuk suatu tempoh yang panjang – bagi anda yang tidak merancang untuk menjual rumah anda dan hanya memikirkan untuk tinggal mungkin sehingga tamat tempoh pembiayaan anda seperti 20-30 tahun.
  • anda memilih untuk membuat pembayaran ansuran bulanan secara tetap untuk perancangan kewangan yang lebih teratur, mudah dan lebih terancang.

2. Pinjaman Kadar Berbilang (‘Multi-tier Rate’)
Pinjaman jenis ini adalah sangat popular pada masa ini.  Pakej-pakej pembiayaan islamik juga kini menawarkan pinjaman yang berkonsep berbilang tingkat/kadar ini.  Pinjaman ‘multi-tier’ bermaksud kadar pinjaman ditetapkan pada beberapa kadar mengikut tempoh tertentu berdasarkan BLR/BFR semasa.  Sebagai contoh:-
  • Tahun pertama: BFR – 2.0%, Tahun ke2 ke-5: BFR+0%, Tahun ke-6 dan seterusnya: BFR+2%
  • Tahun 1-5: BFR-1.8%, Tahun 6-10: BFR+0.5%, Tahun 11 dan seterusnya: BFR+1%
  • Tahun 1-10: BLR-2%, Tahun 11 dan seterusnya BLR+1
Terdapat pelbagai lagi pakej-pakej pembiayaan seperti di atas yang ditawarkan oleh bank-bank untuk pilihan dan mengikut kesesuaian anda.  Persoalannya pakej pembiayaan dengan kadar manakah yang sesuai untuk anda?  Pertimbangkan Pinjaman dengan kadar bebilang jika anda dalam keadaan berikut:-
 • Kadar Tahun pertama atau kedua terendah, jika anda mahu pembayaran bulanan terendah terendah semasa 1-2 tahun pertama terutamanya pembelian rumah yang telah siap.  Contohnya, Tahun 1: BFR-2.2%, Tahun 2-3: BFR-1,8%, Tahun 3 dan seterusnya: BFR+0%Ini membolehkan anda merancang kewangan anda pada tahun-tahun awal pembelian rumah yang biasanya memberikan kesan kepada bajet kewangan anda disebabkan pembayaran seperti deposit, ubahsuai dan kos-kos lain.
 • Kadar 5 tahun pertama terendah.  Cthnya, kadar 5 tahun pertama pada BFR-2.0%, kadar tahun ke-6 pada BFR+1%.  Pilih ini jika kewangan bukan masalah utama anda dan anda merancang untuk menjual rumah anda selepas tempoh 5 tahun.  Walaupun kadar pada tahun ke-6 dan seterusnya adalah tinggi, pembiayaan dengan pakej kadar ini dapat menjimatkan wang anda kerana dalam tempoh 5 tahun pertama anda hanya membayar pada kadar yang rendah dan selepas tempoh itu anda tidak lagi terikat dengan ‘lock-in period’ dengan bank jika menjual dalam tempoh tersebut disamping dapat mengelakkan Cukai Keuntungan Harta Tanah (RPGT).
 • Kadar-kadar lain mengikut kesesuai anda.  Memandangkan terlalu banyak pembiayaan jenis ini di pasaran. Lihat kadar-kadar yang pelbagai itu mengikut kesesuai dan perancangan kewangan anda
Walaupun nampak menarik, pembiayaan jenis kadar berbilang ini membuatkan pembayaran anda tertakluk kepada Kadar Pembiayaan Semasa (BFR/BLR).  Ini bermakna anda mungkin terpaksa membayar ansuran bulanan yang tinggi sekiranya BFR/BLR meningkat dan kadangkala ianya boleh menjadi lebih tinggi dari kadar tetap yang anda pilih sekarang.   Sesetengah bank menetapkan kadar siling BFR/BFR pada kadar tertentu seperti 10% yang bermaksud jika BFR/BLR meningkat melepasi kadar siling tersebut, pembayaran bulanan masih berdasarkan kadar siling tersebut.  Dapatkan nasihat awal tentang perkara ini terutamanya keadaaan ekonomi semasa yang mempengaruhi kadar tersebut yang mungkin memberi kesan kepada anda.


Semoga sedikit penerangan di atas dapat memberikan panduan kepada pembaca dalam menentukan sama ada pembiayaan yang mana lebih sesuai untuk anda. Tips Hartanah juga mengalu-alukan sebarang komen tambahan atau pendapat kepada ulasan di atas.