Current Visitor

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Khamis, 19 Julai 2012

Akaun Muktamad

1. Akuan muktamad ialah akaun yang di sediakan untuk menunjukkan pembayaran-pembayaran yang telah di buat termasuk membaiki kecacatan, tuntutan kerugian, atau perbelanjaan tambahan kepada kontraktor.

2. Akaun muktamad mestilah di sediakan secepat mungkin setelah kontraktor menunaikan obligasinya di bawah kontrak.


Peraturan Dan Prosedur:-
a. Akaun muktamad mestilah disediakan dan perakuan muktamad di sediakan dan di keluarkan tidak lewat dari 3 bulan selepas tamat tempoh tanggungan (liability) kecacatan atau 3 bulan selepas di keluarkan Perakuan Siap Membaiki Kecacatan, mengikut mana yang terkemudian.

b. Nilai kerja muktamad yang dilaksanakan dan bahan-bahan atau barang –barang yang di bekal oleh subkontraktor dan pembekal di namakan dan pemegang serahak, hendaklah di nyatakan secara berasingan dengan menggunakan lampiran A1, A2 dan A3 kepada Perakuan muktamad.

c. Akuan muktamad mestilah mengambil kira perkara-perkara berikut:-

i. Semua pelarasan jumlah harga kontrak untuk perubahan tuntutan kontraktor dan
pelarasan–pelarasan lain.

ii. Bayaran yang telah di bayar kepada kontraktor, subkontraktor dan pembekal di
namakan dan pemegang serah hak
iii. Potongan dari wang yang akan di bayar kepada kontraktor, khususnya kos
membaiki kecacatan di mana kontraktor gagal membaiki kecacatan dan amaun
kesusutan nilai kerja oleh sebab adanya kecacatan tersebut.

Pelarasan (Adjustment)Jumlah Harga Kontrak
Perakuan Pelarasan Jumlah Harga Kontrak telah di perkenalkan untuk tujuan pelarasan jumlah harga kontrak. Jumlah harga kontrak mestilah di laraskan bagi mengambil kira sebarang tambahan atau kekurangan daripada jumlah harga kontrak.

Perkara-perkara yang menyebabkan jumlah harga kontrak perlu di laraskan adalah seperti berikut:-

a. Perubahan kepada kontrak

b. Tuntutan oleh kontraktor untuk kerugian dan/atau perbelanjaan tambahan.

c. Kos berkaitan dengan ujian kerja atau bahan binaan dan pendedahan kerja untuk
pemeriksaan.

d. Fee dan caj untuk sambungan tetap kepada pembetung awam, bekalan air, dan
elektrik tetap dan sambungan untuk pemindahan pembentungan dan bekalan air dan
elektrik.

e. Pengukuran semula kerja yang di ukur sementara di dalam senarai kuantiti.

f. Pelarasan wang kos prima dan wang peruntukan sementara.

g. Pelarasan bagi turun naik harga bahan-bahan binaan dan sebagainya.

Peraturan dan prosedur yang perlu di patuhi dalam penyedian Perakuan Pelarasan Jumlah Harga Kontrak adalah seperti berikut:-
a. Satu perakuan pelarasan jumlah harga kontrak mestilah di sediakan dan di
keluarkan apabila jumlah harga kontrak perlu di laraskan. Ia meliputi perubahan
kerja.

b. Semua butir di dalam perakuan mestilah di isi dengan betul

c. Tarikh perakuan adalah tarikh P.P menandatangani perakuan tersebut.

d. Huraian mengenai pelarasan hendaklah jelas dan tepat.nombor rujukan perakuan

perubahan kerja mestilah di nyatakan.

e. Butir-butir pengiraan bagi pelarasan tersebut mestilah di lampirkan kecuali bagi
pelarasan yang disebabkan oleh kerja perubahan.

Perakuan Pelarasan Jumlah Harga Kontrak mestilah di tandatngani oleh P.P dan salinan asal hendaklah di keluarkan kepada kontraktor. Salinan lain akan di edarkan kepada semua pihak yang tersenarai dalam perakuan termasuk pihak-pihak berikut:-

a. Akauntan kanan perbendaharaan atau badan berkuasa pembayaran lain.

b. Juruukur bahan dan pihak-pihak lain yang terlibat

Hotel Grand Season - Hotel Tertinggi di Malaysia

Hotel Grand Seasons di Jalan Pahang, Kuala Lumpur, merupakan sebuah hotel yang tertinggi di Malaysia. Ketinggian yang dicatatkan adalah setinggi 183.8 meter bersamaan 42 tingkat bangunan.


Ia berdiri dengan gahnya di tengah-tengah kesibukan di Jalan Pahang dan berhampiran dengan Hospital Kuala Lumpur (HKL). Kedudukannya yang sangat strategik di pusat bandaraya menjadikannya pilihan ramai pelancong asing. Lebih-lebih lagi dengan lokasinya yang sangat berdekatan dengan stesen monorel serta perhentian-perhentian bas, hotel ini memang sesuai didiami mereka yang inginkan kesenangan dalam pergerakan.

Hotel Grand Season

Dengan kapisiti 800 buah bilik yang dihias indah, para tetamu hotel dapat menikmati pemandangan kota Kuala Lumpur semahu hati masing-masing. Dari keagungan Menara Berkembar Petronas sehinggalah setiap ceruk di lorong-lorong kecil, hampir kesemuanya dapat dinikmati pandangan mata dari jendela bilik masing-masing.

Hotel Grand Season

.

Jumaat, 6 Julai 2012

Skim Juruukur Bahan J41

Sebagai panduan kepada para mahasiswa lepasan Ijazah Sarjana Muda IPTA tempatan dalam meohon perjawatan di dalam sektor awam

Skim Penolong Juruukur Bahan J29

Sebagai panduan kepada lepasan Diploma dari Politeknik dan IPTA yang ingin memohon perjawatan di sektor awam.


Skim Juruteknik J17 Ukur Bahan

Sebagai panduan kepada mahasiswa-mahasiswa lepasan sijil di Politeknik-politeknik yang ingin memohon perjawatan Juruteknik Ukur Bahan J17 di Jabatan Kerajaan


Khamis, 5 Julai 2012

Info Buku ~ Undang-Undang Tort Dalam Projek PembinaanPenerbit: Penerbit USM
Pengarang : Abdul Aziz Hussin & Abdul Rashid Abdul Aziz

Panduan Dan Semakan Dalam Menyediakan Butiran Surat Setuju Terima (LA)


Tugasan untuk menyediakan Surat Setujuterima Tender bagi pengiraan untuk mendapatkan Tempoh Masa Penyiapan, tempoh masa untuk bon pelaksanaan, tempoh masa untuk polisi insuran serta tarikh berakhir liabiliti kecacatan adalah menjadi bertambah mudah dengan menggunakan formula yang ditunjukkan di bahagian atas.

Hanya dengan memasukkan maklumat yang diperlukan di dalam kotak berwarna biru, maklumat yang berkaitan tarikh siap kerja, tempoh insuran, bon pelaksanaan dan tempoh berakhir kecacatan akan dipaparkan di dalam kotak kuning.

Jadual semakan ini disediakan khas untuk pihak yang bertanggungjawab menyediakan draf Surat Setujuterima Tender (LA) bagi kelulusan Pegawai yang diberi kuasa.

Untuk keterangan lanjut sila emailkan kepada chee_lin@yahoo.com

Hebahan Kursus Strategi Dalam Mengemukakan Kertas Tuntutan 'Loss And Expense"


NZMCTC akan menganjurkan kursus seperti berikut:

KURSUS STRATEGI DALAM MENGEMUKAKAN KERTAS TUNTUTAN ‘LOSS AND EXPENSE’ 
18 JULAI 2012
HOTEL GRAND CONTINENTAL, KUALA LUMPUR

OBJEKTIF 
Kursus ini antara lain akan memperkasakan kontraktor dengan maklumat berikut: 
 Mengetahui Hak-hak Kontrak dibawah syarat syarat Kontrak khasnya JKR 203A. 
 Maklumat  kontraktual yang boleh dijadikan sandaran oleh kontraktor untuk  mempertahankan hak-hak tersebut. 
 Mengetahu keperluan keperluan teknikal yang perlu dipatuhi oleh kontraktor sebelum boleh 
mengemukakan tuntutan ‘loss and expense’ ini. 
 Tatacara  penyampaian yang mudah, jelas dan tersusun.

PROGRAM DAN ISI KANDUNGAN KURSUS 
Jadual Waktu  Program
08.00 am – 08.30 am Pendaftaran
08.30 am – 10.30 am  Pengenalan  & Hak- hak kontraktor dibawah Syarat-syarat Kontrak JKR 203A 
10.30 am – 10.45 am Rehat 
10.45 am – 01.00 pm  Keperluan Teknikal dalam mengemukakan tuntutan ‘Loss And  Expense” dibawah EOT 
01.00 pm – 02.15 pm Rehat / Makan Tengahari
02.15 pm – 04.30 pm  Isu isu penting dalam penyediaan Kertas Tuntutan. 
04.30 pm – 05.00 pm Penyampaian Sijil, Minum Petang & Tamat Kursus


Untuk keterangan lanjut: boleh layari pautan berikut : http://www.nzmctc.com/brochure/loss.pdf


Selasa, 3 Julai 2012

HEBAHAN ~ LATIHAN INDUSTRI UKUR BAHAN

KEPADA PARA SISWA DI POLITEKNIK-POLITEKNIK TEMPATAN YANG BERMINAT UNTUK MENJALANKAN LATIHAN INDUSTRI DI BAHAGIAN KONTRAK DAN UKUR BAHAN (BKUB), UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS, TANJONG MALIM, PERAK .

BOLEH BERHUBUNG DENGAN NOMBOR BERIKUT: 05 450 5987 ATAU E-MAIL chee_lin@yahoo.com UNTUK PERTANYAAN