Current Visitor

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Khamis, 30 Jun 2011

Syarat Kepada Kontraktor Kelas A Untuk Mengemukakan 'Balance Sheet'; Bagi Tujuan Penilaian Tender

Penilaian Tender ialah satu proses yang digunakan bagi menilai kemampuan petender yang memasuki sesuatu tender. Salah satu kriteria yang biasa digunakan dalam penilaian tender ialah berkaitan keupayaan kewangan.

Dalam penilaian keupayaan kewangan, para petender hanya disyaratkan mengemukakan Salinan Penyata Akaun untuk 3 bulan terakhir atau Salinan Lembaran Imbangan atau 'Balance Sheet' syarikat yang diaudit juga untuk tempoh 3 tahun terakhir bagi tujuan penilaian.

Walaubagaimanapun, bagi tujuan penambahbaikan, Kementerian Kewangan melalui Surat Arahan Perbendaharaan bertarikh 18 Mac 2011 ruj: S/K.KEW/PP/1100/000000/10/31 JLD.30 SK.9(3) telah mengeluarkan arahan terkini berkaitan Penilaian Tender dimana, Untuk Perolehan Kerja Yang Membabitkan Projek Kontraktor Kelas A, Para Petender Diwajibkan mengemukakan Laporan Lembaran Imbangan atau 'Balance Sheet' Untuk Tempoh 3 Tahun Terakhir Dan Di Audit Oleh Juruaudit Bertauliah. Kegagalan berbuat demikian, tender yang dikemukakan oleh Petender Kelas A Tersebut akan ditolak.
Oleh yang demikian, Syarikat-syarikat Kontraktor Kelas A, perlu menitikberatkan perkara ini semasa proses mengisi tender agar ia diterima dan diproses pihak atau agensi jabatan kerajaan yang mempelawanya.

Rabu, 29 Jun 2011

Kod Pendaftaran PKK - Kerja-Kerja Elektrik

Kepala
Sub-Kepala
Kepala VII
1
Kerja-kerja pendawaian am
2
Pendawaian sistem kawalan
3
Pemasangan talian atas voltan rendah dan kabel bawah tanah
4
Pemasangan kabel bawah tanah melebihi 1 KV sehingga dan termasuk 11 KV
5
Pemasangan logi penjanaan sehingga dan termasuk 1 KV
6
Pemasangan logi penjanaan voltan tinggi
7
Pemasangan kabel bawah tanah yang melebihi 11 KV
8
Pemasangan talian atas termasuk menara penghantaran 6.6 KV ke atas
9
Pembersihan rentas untuk 6.6 KV dan ke atas
10
Pemasangan kelengkapan voltan tinggi :
(a) hingga dan termasuk 11 KV
(b) melebihi 11 KV
11
Pemasangan lampu jalan awam
12
Pemasangan lampu lapangan terbang
13
Pemasangan lampu khas seperti lampu stadium dan kawasan lampu limpah, lampu pentas dan sebagainya
14
Pemasangan sistem bekalan kuasa tanpa gangguan
15
Pemasangan sistem kejuruteraan elektrik/elektronik voltan rendah tambahan seperti sistem pemasangan dan penggerak, sistem keselamatan dan sebagainya
16
Sistem bunyi

Ahad, 26 Jun 2011

Sijil Perakuan Siap Kerja @ Certificate Practical Completion (CPC)

Apabila sesuatu projek yang sedang dilaksanakan itu telah siap atau telah mencapai keperluan untuk bangunan tersebut berfungsi serta pihak Pegawai Penguasa (SO) telah berpuas hati. Pihak Pegawai Penguasa (SO) tersebut boleh memperakukan kepada pihak kontraktor untuk pengeluaran Sijil Perakuan Siap Kerja atau Certificate Practical Completion (CPC).

Peruntukan klausa di dalam borang kontrak atau Conditions Of Contract yang berkaitan dengan Perakuan Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC) adalah seperti berikut:

a) Klausa 39- Borang JKR 203A versi 10/83
b) Klausa 41- Borang Kontrak Design And Build (PWD Form DB/T) version 2002

Kesan daripada pengeluaran Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC) adalah seperti berikut:

1- Tempoh Liabiliti Kecacatan (DLP) bermula iaitu selama 1 tahun untuk kontrak konvensional dan selama 2 tahun untuk kontrak secara design and build

2- Kontraktor layak dipertimbangkan pengeluaran Bon Pelaksanaan samaada menggunakan kaedah Jaminan Bank atau Wang Jaminan Pelaksanaan dengan 50% atau 2.5% daripada nilai asal bon pelaksanaan.

3-Sekiranya pihak kontraktor tersebut dikenakan denda LAD atas kegagalan menyiapkan kerja dalam tempoh yang dibenarkan atau kegagalan untuk memperolehi Perakuan Kelambatan Dan Lanjutan Masa (EOT), perlaksanaan keatas denda tersebut automatik ditamatkan sehingga tarikh CPC dikeluarkan

Ahad, 19 Jun 2011

Imbasan - Projek KLIA Sepang

Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) merupakan Lapangan Terbang Rasmi Negara Malaysia. Ia telah dibangunkan di sebuah kawasan di Daerah Sepang, Selangor dan berkedudukan 50km daripada Ibu Kota Kuala Lumpur. Ia telah dibina bagi mengambilalih fungsi Lapangan Terbang Subang yang tidak mampu menampung bilangan pengguna yang makin bertambah dari tahun ke tahun.
Projek pembinaan Lapangan Terbang KLIA telah dimulakan pada tahun 1993 dan telah siap dalam masa 4 tahun setengah kemudian iaitu kira-kira pada sekitar Jun 1998. Pembinaan projek ini telah dilaksanakan secara 'fast track' dengan menggunakan kapasiti buruh seramai 24,000 orang dan bekerja selama 24 jam tanpa berhenti. Projek ini telah dibina diatas yang berstatus pertanian yang berkeluasan kira-kira 100 km2. Kos pembinaan projek ini dianggarkan sekitar RM 8.5 Billion dengan bertemakan konsep Lapangan Terbang Di Dalam Hutan dan Hutan Di Dalam Lapangan Terbang. Tujuan konsep ini dipilih ialah untuk memberikan keselasaan dan ketenangan kepada para pelancong atau pelawat yang keluar atau masuk.


Lapangan Terbang KLIA ini telah diuruskan oleh Malaysia Airport Berhad (MAB). Ia berupaya untuk menampung kapasiti penumpang seramai 35 juta penumpang setahun. Pembinaan projek KLIA ini telah disokong dengan kemudahan lain iaitu dengan terbinanya sistem pengangkutan Ekspress Rail Link (ERL) yang menghubungkan antara KLIA dengan KL Sentral di Ibu Kota, Kuala Lumpur.


Ternyata dengan pembinaan projek KLIA Sepang ini, telah berjaya melonjak nama Malaysia di peta dunia dengan telah menarik ramai pelancong untuk datang Malaysia bagi tujuan pelancongan, majlis rasmi atau menonton perlumbaan F1 di Litar Sepang yang terletak berhampiran dengan Lapangan Terbang KLIA.

Selasa, 14 Jun 2011

Perubahan Kerja @ Variation Order (VO)

Definasi

Menurut Klausa 24.2, Borang JKR 203A semakan 2007, 'Perubahan Kerja ' atau 'Variation Order (VO) adalah bermaksud sebarang pertambahan, penggantian, pengurangan atau perubahan yang berlaku terhadap spesifikasi, lukisan atau kuantiti pada sesuatu kontrak.

Sebarang Perubahan Kerja (VO) hanya boleh dilaksanakan oleh kontraktor sekiranya terdapat arahan secara rasmi dikeluarkan oleh Pegawai Penguasa (S.O). Oleh demikian, jika arahan tersebut dikeluarkan, pihak kontraktor perlu untuk mematuhinya.

Contoh yang mudah difahami adalah seperti berikut: Katakan dalam satu projek pembinaan Bangunan Pentadbiran 8 Tingkat, didapati pihak klien berhasrat untuk menukar kemasan lantai daripada jenis 'floor tiles' kepada 'karpet' dan telah mengeluarkan Arahan Pegawai Penguasa (APP) secara rasmi. Oleh yang demikian, pertukaran tersebut boleh ditafsirkan sebagai Perubahan Kerja (VO).

Penilaian Keatas Perubahan Kerja (VO) (Klausa 25 JKR 203A/2007) 

Sebarang Perubahan Kerja (VO) yang telah diarahkan oleh Klien melalui Pegawai Penguasa (SO) perlu diukur dan dinilai oleh pihak SO. Penilaian kadar harga untuk Perubahan Kerja (VO) hendaklah dilakukan dengan merujuk kepada kadar harga sama yang terdapat pada kontrak sediaada. Sekiranya tidak terdapat kadar harga yang sama, satu kadar harga yang munasabah boleh diwujudkan dengan persetujuan antara dua pihak. Bagi kerja-kerja yang tidak boleh diukur atau dinilai secara fizikal, ia boleh menggunakan kadar secara 'daywork'. Daywork bermaksud, kontraktor akan dibayar mengikut Jadual Daywork yang diisi semasa kontrak ditandatangani dan ditambah dengan keuntungan +15%. Walaubagaimanapun, pihak kontraktor perlu mengemukakan salinan baucer, resit atau buku gaji sebagai bukti pembayaran dalam masa 7 hari daripada tarikh Arahan Perubahan Kerja dikeluarkan.

Proses kelulusan Perubahan Kerja (VO)

Proses kelulusan Perubahan Kerja (VO) adalah bermula dengan pengeluaran Arahan Pegawai Penguasa (APP) kepada pihak kontraktor. Seterusnya, Dokumen Arahan Perubahan Kerja (APK) disediakan dengan mengandungi segala butiran yang berkaitan dengan Perubahan Kerja (VO). Setelah, dokumen Arahan Perubahan Kerja (APK) tersebut telah lengkap, ia akan dibawa ke Mesyuarat Perubahan Kerja. Keanggotaan ahli Mesyuarat Perubahan Kerja (VO) adalah berbeza dengan mengikut peratus keatas harga kontrak. Misalannya, untuk nilai VO bersamaan 5% daripada harga kontrak akan dipengerusikan oleh peringkat Ketua Jabatan sahaja. Manakala untuk nilai VO bersamaan 20% atau bersamaan RM 6 Juta dari harga kontrak akan dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Perbendaharaan Malaysia.

Pelarasan harga kontrak akan dibuat keatas Perubahan Kerja (VO) yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Perubahan Kerja  bagi tujuan pembayaran kerja kepada pihak kontraktor selanjutnya.


Kesan Pelaksanaan Perubahan Kerja


 • Harga kontrak akan berubah dan perlu dibuat pelarasan bagi mendapatkan harga kontrak baru
 • Kontraktor berhak untuk menuntut Lanjutan Masa (EOT) berdasarkan klausa 43.1(e) JKR 203A/ 2007
 • Kontraktor berhak untuk menuntut perbelanjaan di bawah Klausa  44 JKR 203A/2007 berkaitan 'Loss and Expense' untuk item-item Preliminaries seperti Insuran, Bon Pelaksanaan dan lain-lain lagi. 

Ahad, 12 Jun 2011

Imbasan Projek - Pembinaan Menara Maybank


Menara Maybank adalah terletak di Jalan Tun Perak, Kuala Lumpur. Ia berkedudukan hampir dengan Hentian Pudu Raya.

Bangunan ini telah dibina pada tahun 1984 dan telah siap 3 tahun kemudian iaitu pada tahun 1987. Ketinggian bangunan ini ialah setinggi 244 meter dengan mengandungi 50 tingkat.

Mengikut catatan sejarah, Bangunan ini pernah bergelar bangunan tertinggi di Malaysia selama 10 tahun iaitu daripada tahun 1988 sehingga 1998 sebelum ia diambil alih oleh bangunan KLCC. Bangunan ini berfungsi bagi menempatkan segala operasi berkaitan perbankan Kumpulan Maybank.

Sabtu, 11 Jun 2011

Kod Pendaftaran Kontraktor di Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB)

MAKLUMAN: KEPADA YANG BERMINAT UNTUK MENDAPATKAN SENARAI PENUH KOD BIDANG PENDAFTARAN KONTRAKTOR BERSAMA PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR (PKK), KEMENTERIAN KEWANGAN (KK) DAN LEMBAGA PEMBANGUNAN INDSUTRI PEMBINAAN (CIDB) (3 IN ONE )DALAM BENTUK HARD COPY, BOLEHLAH EMAIL KEPADA chee_lin@yahoo.com UNTUK TEMPAHAN. HANYA RM 20.00 (HARGA TERMASUK KOS PENGHANTARAN) atau sila layari pautan berikut : http://borak-qs.blogspot.com/2011/11/hardcopy-kod-pendaftaran-pkk-kk-cidb.html

Kelas Pendaftaran Kontraktor dengan CIDB
 Catatan:
*Paid-up capital (Private Limited Company / Public Company).
*Net Capital Worth (Sole Proprietorship / Partnership) in the form of Current Account Bank Statement (Average Balance Considered) / Balance form Saving Account / Overdraft Facilities / Uncharged Fixed Deposit Statement / ASB Shares / Premium Saving Certificate.
#Group A - Degree holder in Construction Related Fields.
# Group B- Diploma holder in Construction Related Fields / Degree holder with experience in Construction Works.


GRADE
TENDERING CAPACITY
PAID-UP CAPITAL/
NET CAPITAL WORTH
(RM)
PERSONNEL TECHNICAL REQUIREMENT
REGISTRATION FEES
1 YEAR
(RM)
PROCESSING FEES
(RM)
G7
No Limit
750,000.00
1 Group A & 1 Group B (Both minimum 5 years  experience), or
2 A Groups (one of them must minimum 5 years experience).
1,400.00


 50.00
G6
Not exceeding 10 million
500,000.00
1 Group A &  1 Group B ( one of them must minimum 3 years experience)
1,000.00
G5
Not exceeding 5 million
250,000.00
1 Group A or 1 Group B (minimum 5 years experience)
700.00
G4
Not exceeding 3 million
150,000.00
1 Group B
350.00
G3
Not exceeding 1 million
50,000.00
Course Certificate In Construction Related Fields / Experience
150.00
G2
Not exceeding 500,000.00
25,000.00
Course Certificate In Construction Related Fields / Experience
80.00
G1
Not exceeding 200,000.00
5,000.00
Course Certificate In Construction Related Fields / Experience
20.00

Rabu, 8 Jun 2011

Sepintas Lalu - Projek Terminal Bersepadu Bandar Tasik Selatan (BTS)Sebuah Terminal Bersepadu untuk perkhidmatan bas ekspress telah dibina di sebuah kawasan yang berkeluasan 20 hektar dan terletak di Bandar Tasik Selatan, Kuala Lumpur. Kos pembinaan projek ini adalah dianggarkan dalam sekitar RM 570 Juta.

Tujuan pembinaan Terminal ini ialah untuk mengambilalih fungsi Hentian Pudu Raya sebagai hub pengangkutan dan menyelaraskan semua perjalanan bas ekspress yang menuju ke Selatan Tanah Air. 

Terminal ini yang telah beroperasi pada Januari 2011 telah diuruskan oleh Syarikat Maju TMAS (Terminal Management and Services).


Projek terminal yang mengandungi 6 tingkat ini telah dilengkapi dengan kemudahan moden seperti berikut:
 • Mempunyai 55 platform bas
 • Mempunyai 55 ruang bagi teksi atau kereta sewa perjalan jauh
 • Mempunyai kemudahan parkir untuk 1000 buah kereta
 • Mempunyai kapasiti tempat duduk sebanyak 1,800 kerusi dan dilengkapkan dengan kemudahan hawa dingin
 • Boleh menampung kapasiti penumpang yang ingin menaiki perkhidmatan bas seramai 45,000 orang sehari
 • Di Integarasikan dengan kemudahan pengangkutan awam lain di stesen perantara Bandar Tasik Selatan seperti perkhidmatan Komuter Laluan Rawang- Seremban, LRT Laluan Sentul-Sri Petaling dan ERL Laluan KL Sentral - KLIA


Manakala antara kemudahan yang ditawarkan adalah seperti berikut:
 • Kaunter khidmat pelanggan yang beroperasi 24 jam.
 • Kemudahan pembelian dan penempahan tiket secara online 'e-ticketing' melalui www.tbsbts.com.my.
 • Penggunaan skrin untuk pelanggan disediakan di hadapan kaunter dan mikrofon di dalam kaunter supaya penumpang dapat melihat dan mendengar dengan jelas maklumat yang disampaikan pihak pentadbiran.
 • 19 kaunter tiket yang disediakan untuk membeli tiket.
 • Enam mesin kiosk untuk membeli tiket secara tunai atau 'touch n go'
.
 Untuk keterangan lanjut sila layari pautan berikut: :  http://www.tbsbts.com.my/

Harga Naskah Dokumen Tender & Sebutharga

Naskah dokumen tender dan sebutharga yang diiklankan oleh Agensi atau Jabatan Kerajaan kepada para kontraktor adalah dibenarkan untuk dijual. Walaubagaimanapun harga jualan dokumen naskah sebutharga atau tender tersebut tertakluk kepada ketebalan dan bilangan helaian dokumen tersebut.

Berikut, disertakan kadar harga dokumen mengikut saiz kertasBil
Kertas
Harga Sehelai (RM)
1
A4
                      0.35
2
A3
                      0.70

Lukisan

1
 A3
                      0.70
2
A4
                      0.35
3
A1
                      6.50
4
A
                      8.00

Berdasarkan kepada Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) yang dikeluarkan Kementerian Kewangan Malaysia (KK) ada menyatakan bahawa harga minimum untuk penjualan dokumen tender adalah RM 50.00. Manakala harga maksimum untuk penjualan dokumen sebutharga adalah RM 50.00.

Kesimpulan, artikel ini diterbitkan adalah bertujuan untuk menambah kefahaman dan panduan kepada mereka terlibat dalam proses perolehan.
      

Isnin, 6 Jun 2011

Info Kursus Landskap (Julai 2011) - CP Training Consultant

Adalah dimaklumkan, pihak CP Training Consultant akan menganjurkan kursus berikut pada sepanjang bulan June 2011Bil
Tajuk Kursus
Tarikh Kursus
Hari
Venue
Bayaran (RM)*
1

KURSUS SENIBINA: PENGENALAN KEPADA REKABENTUK, PENYELIAAN DAN PENYELENGARAAN KERJA-KERJA LANDSKAP

25-Julai-11
25-Julai-11
1
Hotel Grand Seasons,Kuala Lumpur
      420.00


* Catatan: Tidak termasuk kos penginapan

Untuk keterangan lanjut, bolehlah berhubung kepada nombor telefon berikut: 03-4042 8500, 012-6303411 atau 012-6303737 atau layari pautan berikut :  http://www.cptraining.com.my/

Perolehan Kerja Kelas E

Pengenalan

Perolehan Kerja untuk Kontraktor Kelas E sekarang adalah mengunakan kaedah secara sebutharga. Ia adalah berbeza dengan kaedah perolehan sebelum ini, iaitu melalui tender. Apabila menggunakan kaedah secara tender, peraturan atau prosedur yang digunapakai adalah lebih ketat dan mengambil masa yang lama sebelum kontraktor yang dipilih disetujuterima serta kontrak yang diaward kepada kontraktor perlu ditandatangani secara formal.

Oleh yang demikian, dengan perubahan yang dilakukan keatas Perolehan Kerja Kelas E oleh Kementerian Kewangan Malaysia (KK) melalui Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) Bilangan 5 Tahun 2009, ternyata telah mempercepatkan proses perolehan dan membantu kepada penjanaan ekonomi.
Di dalam rencana ini, akan menerangkan serba ringkas tatacara bagaimana Perolehan Kerja Kelas E dijalankan di agensi atau jabatan kerajaan sebagai panduan kepada Kakitangan Kerajaan, pihak kontraktor, pelajar-pelajar IPTA serta kepada orang awam 

Had Perolehan

Had perolehan untuk Sebutharga Kelas E adalah daripada RM 200,000.00 sehingga RM 500,000.00. 

Pelawaan Sebutharga

Berdasarkan kepada SPP Bil. 5 Tahun 2009, ada menyatakan Perolehan Kerja untuk Sebutharga Kelas E hendaklah dipelawa atau dibuka kepada Negeri Tempatan. Ia bermaksud, sekiranya Jabatan atau Agensi Kerajaan yang berada di Daerah Pagoh, Johor hendaklah membuka perolehan tersebut kepada Kontraktor Kelas E yang berdaftar di Negeri Johor sahaja.  Dokumen sebutharga yang hendak dipelawa atau dijual kepada kontraktor adalah mengikut kepada ketebalan dokumen atau nilai maksimum sebanyak RM 50.00.

Tatacara Pengurusan Sebutharga
 • Pelawaan dibuat kepada kontraktor di Negeri berkenaan
 • Kenyataan tawaran hendaklah dipamerkan di papan notis tawaran Jabatan
 • Tarikh iklan hendaklah dibuka tidak kurang daripada tujuh (7) hari dari tarikh mula iklan.
 • Tempoh sah laku untuk Sebutharga adalah selama 90 hari dari tarikh mula
 • Peti tawaran yang ditutup hendaklah dibuka pada waktu yang ditetapkan iaitu kebiasaanya jam 12.00 Tengahari
 • Sebutharga yang telah ditutup hendaklah dibuat penilaian oleh Jawatankuasa Penilaian Sebutharga. 
Asas Penilaian Sebutharga

Apabila sebutharga telah ditutup, satu jawatankuasa yang telah dilantik secara bertulis oleh Ketua Jabatan hendaklah menyediakan laporan analisa sebutharga yang berasaskan kepada perkara-perkara berikut:
 • Penyebutharga telah menyempurnakan keperluan dokumen sebutharga
 • Keupayaan kontraktor dari segi pengalaman kerja dan bilangan kerja di dalam tangan  
 • Keupayaan kewangan dengan mengambil kira 1.5% kecairan kewangan berbanding Anggaran Jabatan dalam tempoh 3 bulan terkini atau tambahan dari kemudahan kredit yang diperolehi dari institusi kewangan,

Jawatankuasa Sebutharga

Kertas laporan penilaian sebutharga yang telah lengkap akan diserahkan kepada Lembaga Sebutharga atau Jawatankuasa Sebutharga Jabatan yang berkenaan bagi memutuskan dan memilih kontraktor yang betul-betul layak bagi melaksanakan kerja.

Pentadbiran Kontrak

Kontraktor yang telah disetujuterima atau dilantik perlu memenuhi keperluan berikut bagi tujuan perlaksanaan kerja di tapak:

 • Menyediakan polisi-polisi insuran yang berkaitan seperti Contractor All Risk (CAR), Workmen Compensation (WC) atau Public Liability 
 • Menyediakan Bon Pelaksanaan berjumlah 5% daripada harga kontrak dalam bentuk Jaminan Bank (Bank Guarantee) atau Wang Jaminan Pelaksanaan
 • Boleh mengemukakan tuntutan bayaran pendahuluan sebanyak 25% daripada nilai kontrak atau maksimum RM 100,000.00 mengikut mana yang terendah. Kontraktor yang berhasrat untuk mendapatkan kemudahan Bayaran Pendahuluan perlu mengemukakan Jaminan Bank atau Bank Guarantee
 • Kontraktor boleh mengemukakan tuntutan bayaran secara interim
 • Kontraktor yang lewat, perlu dikenakan amaran, walaubagaimanapun tiada peruntukan untuk dikenakan denda LAD
 • Sekiranya, terdapat keperluan untuk melaksanakan Perubahan Kerja (VO) dalam kerja tersebut, ia dibenarkan untuk dilakukan


Kesimpulan


Diharap penerangan serba ringkas di atas dapat membantu kepada pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung di dalam perolehan kerja Kelas E.Jumaat, 3 Jun 2011

Kerjaya- Arkitek


ARKITEK

Tugas seorang ariktek ialah mereka bentuk sesuatu bangunan yang sesuai dengan kehendak-kehendak pengguna, kos, alam sekitar dan memenuhi syarat-syarat undang-undang dan akta perancangan setempat. Seorang arkitek bertanggungjawab untuk menyelaras dan mengawas pelaksanaan sesuatu projek bangunan dari mula hingga ke akhir penyiapannya.

SYARAT-SYARAT

Sekiranya berminat untuk memilih bidang itu sebagai kerjaya, seseorang perlu lulus Sarjana Muda Seni Bina dan institusi pengajian tinggi tempatan atau luar negara yang diiktiraf. Mereka juga perlu lulus peperiksaan yang dikendalikan oleh Lembaga Arkitek Malaysia dan Pertubuhan Arkitek Malaysia bagi mendapatkan pengiktirafan sebagai arkitek bertauliah.

Terdapat beberapa cara untuk melanjutkan pengajian di bidang ini:

Di Universiti Teknologi Malaysia (UTM) atau Universiti Teknologi MARA (Uitm) misalnya, para pelajar perlu mendapatkan kelulusan yang baik di peringkat SPM atau SPMV. mereka perlu mendapat lima kepujian dalam lima mata pelajaran termasuk bahasa Melayu dan Matematik. Pelajar akan mengikuti pengajian selama tiga tahun dan dianugerahkan diploma. Pelajar yang layak akan dibenarkan melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah untuk tempoh tiga tahun.

Program Matrikulasi Kementerian Pendidikan.

Matrikulasi Sains menawarkan tempoh pengajian selama satu setengah tahun sebelum mengikuti pengajian Sarjana Muda Seni Bina di USM, UM dan UIAM. Program ini memerlukan calon lulus peperiksaan SPM/SPMV serta mendapat kepujian bahasa Melayu, Matematik, serta tiga mata pelajaran yang lain.

Terdapat pelbagai saluran lain lagi untuk mengikuti bidang ini.
Untuk mengikuti pengajian Sarjana Muda Sains Seni Bina di UM dan UIAM, calon perlu lulus SPM dan mendapat sekurang-kurangnya lima kepujian dan lulus Bahasa Melayu. Calon juga perlu lulus STPM dengan mendapat prinsipal yang baik, khususnya dalam mata pelajaran Matematik dan Fizik.

Sepintas Lalu- Projek Monorail Melaka


Monorail di Melaka

Melaka Bandaraya Bersejarah dalam misi untuk mencapai Negeri Maju 2010 dan sebagai destinasi pelancongan unggul kepada warga asing dan warga tempatan telah mengorak langkah dengan membina projek keretapi monorail.

Projek ini telah dimulakan pada tahun Mei 2008 dan telah siap pada Jun 2010. Kos pembinaan infrastruktur projek ini ialah sebanyak RM 16.5 Juta.

Pemandangan dari tepi Sungai Melaka

Projek pembangunan ini yang bercirikan teknologi hijau telah menyambungkan antara 2 stesen yang sejauh 1.6 kilometer iaitu antara Stesen Hang Tuah dan Stesen Hang Jebat di Taman Rempah. Setiap koc monorel yang memerlukan masa selama 30 minit untuk melengkapkan satu perjalanan sehala, boleh memuatkan seramai 22 orang dalam satu-satu masa.


Khamis, 2 Jun 2011

Pengenalan Kepada IBS (Industrial Building System)

Industrial Building Systems atau Sistem Binaan Berindustri merupakan satu sistem atau kaedah pembinaan yang mana komponennya dihasilkan di kilang atau di tapak bina dalam keadaan terkawal, diangkut dan dipasang dalam projek pembinaan dengan penggunaan tenaga buruh yang paling minimum.

Dari sudut klasifikasi struktur, lima kluster utama IBS yang biasa digunakan di Malaysia adalah seperti berikut:
 • Sistem Kerangka Panel dan Kekotak Konkrit Pratuang
 • Sistem Kerangka Keluli
 • Sistem Kerangka Kayu Prasiap
 • Sistem Acuan Keluli
 • Sistem Blok Pratuang
Penggunaan sistem IBS ini dipertingkatkan dan disokong oleh pihak Kerajaan Malaysia dengan pengeluaran Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) Bilangan 7 Tahun 2008 oleh Kementerian Kewangan yang mewajibkan penggunaan 70% kandungan IBS dalam pelaksanaan projek-projek kerajaan. (Untuk keterangan lanjut SPP berkaitan, sila layari pautan berikut: http://www.treasury.gov.my/pekeliling/spp/spp072008.pdf )

Dengan penggunaan kaedah IBS ia didapati dapat meningkatkan kualiti, produktiviti  keberkesanan dari segi kos, keselamatan, ketetapan tarikh siap kerja dan kepuasan pelanggan yang tinggi berbanding kaedah pembinaan sediaada atau konvensional.

Selain itu, masa pembinaan adalah lebih pendek dapat juga menyumbang kepada Pulangan Keatas Pelaburan (ROI) dimana pihak Kerajaan dapat menjimatkan perbelanjaan berbilion ringgit melalui pergantungan kepada tenaga buruh asing serta pengaliran duit ke negara asal buruh.