Current Visitor

Khamis, 2 Jun 2011

Pengenalan Kepada IBS (Industrial Building System)

Industrial Building Systems atau Sistem Binaan Berindustri merupakan satu sistem atau kaedah pembinaan yang mana komponennya dihasilkan di kilang atau di tapak bina dalam keadaan terkawal, diangkut dan dipasang dalam projek pembinaan dengan penggunaan tenaga buruh yang paling minimum.

Dari sudut klasifikasi struktur, lima kluster utama IBS yang biasa digunakan di Malaysia adalah seperti berikut:
  • Sistem Kerangka Panel dan Kekotak Konkrit Pratuang
  • Sistem Kerangka Keluli
  • Sistem Kerangka Kayu Prasiap
  • Sistem Acuan Keluli
  • Sistem Blok Pratuang
Penggunaan sistem IBS ini dipertingkatkan dan disokong oleh pihak Kerajaan Malaysia dengan pengeluaran Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) Bilangan 7 Tahun 2008 oleh Kementerian Kewangan yang mewajibkan penggunaan 70% kandungan IBS dalam pelaksanaan projek-projek kerajaan. (Untuk keterangan lanjut SPP berkaitan, sila layari pautan berikut: http://www.treasury.gov.my/pekeliling/spp/spp072008.pdf )

Dengan penggunaan kaedah IBS ia didapati dapat meningkatkan kualiti, produktiviti  keberkesanan dari segi kos, keselamatan, ketetapan tarikh siap kerja dan kepuasan pelanggan yang tinggi berbanding kaedah pembinaan sediaada atau konvensional.

Selain itu, masa pembinaan adalah lebih pendek dapat juga menyumbang kepada Pulangan Keatas Pelaburan (ROI) dimana pihak Kerajaan dapat menjimatkan perbelanjaan berbilion ringgit melalui pergantungan kepada tenaga buruh asing serta pengaliran duit ke negara asal buruh.

0 ulasan: