Current Visitor

Khamis, 5 Julai 2012

Panduan Dan Semakan Dalam Menyediakan Butiran Surat Setuju Terima (LA)


Tugasan untuk menyediakan Surat Setujuterima Tender bagi pengiraan untuk mendapatkan Tempoh Masa Penyiapan, tempoh masa untuk bon pelaksanaan, tempoh masa untuk polisi insuran serta tarikh berakhir liabiliti kecacatan adalah menjadi bertambah mudah dengan menggunakan formula yang ditunjukkan di bahagian atas.

Hanya dengan memasukkan maklumat yang diperlukan di dalam kotak berwarna biru, maklumat yang berkaitan tarikh siap kerja, tempoh insuran, bon pelaksanaan dan tempoh berakhir kecacatan akan dipaparkan di dalam kotak kuning.

Jadual semakan ini disediakan khas untuk pihak yang bertanggungjawab menyediakan draf Surat Setujuterima Tender (LA) bagi kelulusan Pegawai yang diberi kuasa.

Untuk keterangan lanjut sila emailkan kepada chee_lin@yahoo.com

0 ulasan: