Current Visitor

Sabtu, 3 Mac 2012

Surat Arahan Perbendaharaan Berkenaan Perngunaan Borang JKR 203 dan D&B versi 2010

Kementerian Kewangan (KK) menerusi Surat Arahan Perbendaharaan S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31JLD.31.SK.8(7) bertarikh 8hb Februari 2012 telah menasihatkan kepada semua agensi-agensi kerajaan bagi menggunapakai Borang Kontrak JKR 203A atau D&B bagi memelihara dan melindungi kepentingan kerajaan dalam semua perolehan kontrak kerja.

 Untuk Keterangan Lanjut sila layari pautan berikut: http://www.treasury.gov.my/pekeliling/sap/sap2012-02-08.pdf

0 ulasan: