Current Visitor

Selasa, 25 Januari 2011

Surat Pekeliling Perbendaharaan 122010- Penamatan Kontrak Bersama (Mutual Termination)

Surat Pekeliling Perbendaharaan 12 / 2010 adalah bertujuan untuk menerangkan tentang Garis Panduan Pelaksanaan Penamatan Kerja Bersama (Mutual) antara pihak kerajaan dan kontraktor.

Untuk keterangan lanjut, boleh dirujuk kepada pekeliling berikut:

Rujuk http://www.treasury.gov.my/pekeliling/spp/spp122010.pdf

0 ulasan: