Current Visitor

Khamis, 30 Jun 2011

Syarat Kepada Kontraktor Kelas A Untuk Mengemukakan 'Balance Sheet'; Bagi Tujuan Penilaian Tender

Penilaian Tender ialah satu proses yang digunakan bagi menilai kemampuan petender yang memasuki sesuatu tender. Salah satu kriteria yang biasa digunakan dalam penilaian tender ialah berkaitan keupayaan kewangan.

Dalam penilaian keupayaan kewangan, para petender hanya disyaratkan mengemukakan Salinan Penyata Akaun untuk 3 bulan terakhir atau Salinan Lembaran Imbangan atau 'Balance Sheet' syarikat yang diaudit juga untuk tempoh 3 tahun terakhir bagi tujuan penilaian.

Walaubagaimanapun, bagi tujuan penambahbaikan, Kementerian Kewangan melalui Surat Arahan Perbendaharaan bertarikh 18 Mac 2011 ruj: S/K.KEW/PP/1100/000000/10/31 JLD.30 SK.9(3) telah mengeluarkan arahan terkini berkaitan Penilaian Tender dimana, Untuk Perolehan Kerja Yang Membabitkan Projek Kontraktor Kelas A, Para Petender Diwajibkan mengemukakan Laporan Lembaran Imbangan atau 'Balance Sheet' Untuk Tempoh 3 Tahun Terakhir Dan Di Audit Oleh Juruaudit Bertauliah. Kegagalan berbuat demikian, tender yang dikemukakan oleh Petender Kelas A Tersebut akan ditolak.
Oleh yang demikian, Syarikat-syarikat Kontraktor Kelas A, perlu menitikberatkan perkara ini semasa proses mengisi tender agar ia diterima dan diproses pihak atau agensi jabatan kerajaan yang mempelawanya.

0 ulasan: