Current Visitor

Sabtu, 10 Mei 2014

Sebab-sebab kenapa kontrak kontraktor perlu ditamatkan

Selepas Surat Setujuterima (L.A) dikeluarkan kepada pihak kontraktor yang berjaya, pelaksanaan kerja perlu dimulakan di tapak.

Walaubagaimanapun terdapat beberapa keadaan, kontrak kontraktor boleh ditamatkan yang diantaranya, selepas penyerahan tapak, dalam masa 2 minggu ia masih belum memulakan kerja dengan tanpa sebarang alasan yang munasabah.

Terdapat juga keadaan ketika pertengahan projek, kontraktor didapati terlampau perlahan kemajuan kerja ditapak berbanding jadual yang dirancang. Situasi ini juga boleh dipanggil sebagai 'projek sakit'. Sekiranya, surat amaran atau peringatan secara berulang telah dikeluarkan kepada kontraktor dan masih tiada perubahan prestasi kerja ditapak. Pihak kontraktor juga boleh dikenakan tindakan untuk penamatan kerja.

Kesan daripada penamatan kerja yang dikeluarkan kepada pihak kontraktor akan menyebabkan, barang-barang ditapak bina tidak boleh dibawa keluar, bon pelaksanaan kontraktor akan dirampas dan tender baru perlu dikeluarkan bagi menyiapkan baki kerja yang belum siap. 

0 ulasan: