Current Visitor

Isnin, 4 November 2013

Punca Kelewatan Penyediaan Penutupan Akaun Untuk Kontrak Kerja

Berdasarkan SPP Bil 1 Tahun 2012, telah menyatakan terdapat beberapa sebab yang menyebabkan kelewatan dari penyedian penutupan akaun kontrak kerja di agensi kerajaan yang digariskan seperti berikut:

  1. Kelewatan penilaian kos muktamad perubahan kerja dan kelulusan Pelarasan Harga Kontrak
  2. Kontraktor/ perunding lewat mengemukakan dokumen sokongan yang lengkap dan terpeinci
  3. Tempoh mencapai persetujuan antara kontraktor dan Pegawai Penguasa/ Pengarah Projek (P.P) terhadap kadar harga, kuantiti, speksifikasi dan sebagainya yang agak panjang.
  4. Kelemahan P.P dalam melaksanakan tanggungjawabnya.

0 ulasan: