Current Visitor

Sabtu, 26 Februari 2011

Pembiayaan Projek Hartanah

Pembiyaan projek hartanah ialah satu proses untuk mendapatkan atau memperolehi sumber-sumber dalam bentuk kewangan bagi membolehkan sesuatu projek tersebut dapat dilaksanakan dan dapat disiapkan.

Terdapat beberapa kaedah pembiyaan dalam projek hartanah iaitu seperti:
(i)  Pembiayaan Projek
(ii) Pinjaman Penyambung @ Bridging Loan
(iii) Pinjaman Akhir @ End Financier

(i) Pembiyaan projek ialah satu kaedah yang jarang digunakan di Malaysia. Pemaju hartanah akan mendapatkan pinjaman daripada peminjam dengan menggunakan projek tersebut sebagai cagaran dan hasil pulangan projek akan digunakan untuk mebuat bayaran balik kepada peminjam. Walaubagaimanapun, untuk mendapatkan pinjaman tersebut, pemaju perlu mengemukakan satu penyata aliran pendapatan atau project cash flow bagi tujuan penilaian oleh pihak peminjam. Sekiranya, hasil pulangan projek adalah berdaya saing atau viability, pinjaman tersebut akan diluluskan dan projek hartanah boleh dimulakan

(ii) Pinjaman Penyambung ialah satu kaedah pembiyaan oleh institusi kewangan atau pihak bank kepada pemaju ketika projek bermula sehingga projek tamat. Pembiyaan ini adalah bertujuan untuk menampung kos-kos pembinaan bangunan dan infrastruktur. Mengikut kebiasaan, pihak pemaju akan menggunakan tanah yang dibangunkan projek sebagai cagaran kepada pihak bank untuk kelulusan memberi pinjaman.

Sekiranya saiz projek hartanah itu adalah kecil, adalah memadai untuk membuat pinjaman daripada satu bank sahaja. Walaubagaimanapun sekiranya, projek itu adalah bersaiz besar dan berisiko tinggi, pembiyaan boleh dibuat melalui Pinjaman Bersendikit. Pinjaman Bersendikit ini akan diuruskan oleh Bank Saudagar yang bertindak sebagai pengurus yang dibayar oleh caj-caj pentadbiran bagi mendapatkan pinjaman daripada dua atau lebih bank untuk membiayai projek hartanah tersebut.

Syarat awal yang akan disemak oleh pihak bank sebelum pembiyaan diluluskan ialah seperti:

(a) Lesen pemaju dan permit iklan telah dperolehi
(b) Pelan bangunan telah diluluskan
(c) Tanah telah ditukar syarat dan pecah sempadan

Manakala, penilaian akhir yang akan dibuat oleh pihak bank sebelum pembiyaan diluluskan ialah akan memastikan syarikat pemaju hartanah tersebut mempunyai pengalaman kerja sebelum ini, mempunyai asas kewangan yang kukuh, memiliki pengurusan syarikat yang berwibawa dan latar belakang syarikat yang menyakinkan.

Bentuk pinjaman yang biasa dikeluarkan oleh pihak bank adalah dalam bentuk pinjaman berpenggal (term loan) atau secara overdraf

(iii) Pinjaman Akhir ialah pembiayaan yang dikeluarkan kepada pembeli hartanah bagi membolehkan pemaju menyiapkan projek hartanah tersebut. Mengikut keadaan semasa, pihak pemaju hartanah akan membantu para pembeli untuk mendapatkan pembiyaan daripada pihak bank. Kebanyakan pihak bank mengenakan faedah yang berdaya saing diantara satu sama lain.

Pinjaman akhir juga boleh didapati daripada Perbendaharaan Malaysia untuk membiyai pembelian hartanah keatas kakitangan kerajaan.

Syarat-syarat yang biasa dipatuhi oleh pembeli hartanah ketika memohon pembiyaan daripada pihak bank atau Perbendaharaan Malaysia adalah perlu menyediakan:
(a) Salinan Surat Perjanjian Jual Beli (S & P) yang telah ditandatangani
(b) Salinan kad pengenalan
(c) Salinan penyata cukai pendapatan
(d) Pengesahan gaji dari majikan
(e) Salinan penyata akaun bank (3 bulan terakhir)

0 ulasan: