Current Visitor

Rabu, 24 Ogos 2011

Perkhidmatan Menyediakan Jadual Kerja @ Critical Path Method (CPM)

Projek bermaksud sesuatu kerja yang telah ditawarkan oleh pihak Klien bagi dilaksanakan oleh pihak kontraktor yang terpilih. Pihak kontraktor yang dipilih perlu merancang kerja supaya ia dapat disiapkan dalam masa yang ditetapkan mengikut kehendak yang ditetapkan oleh pihak klien. Ia perlu mengintegrasikan penggunaan sumber-sumber seperti buruh dan bahan binaan.

Kegagalan kontraktor merancang atau menjadualkan kerja akan mengakibatkan permasalahan-permasalahan seperti kelewatan penyiapan, projek tertangguh atau gagal disiapkan.

Oleh demikian, adalah menjadi satu keperluan kepada pihak kontraktor untuk menyediakan satu jadual kerja yang teratur bagi memastikan projek dapat dilaksanakan dengan teratur dan disiapkan dalam waktu yang ditetapkan. Seperti sedia maklum, pada setiap kontrak, ada memperuntukan untuk kos menyediakan jadual kerja atau work programme yang selalu dimasukan dalam item kerja-kerja awalan atau preliminaries.

Terdapat beberapa kaedah dalam penyediaan Jadual Kerja iaitu seperti menggunakan perisian excel, microsoft project atau primavera. Kaedah yang paling meluas dan selalu digunakan untuk menyediakan Jadual Kerja atau CPM adalah melalui microsoft project.

Contoh Work Programme yang menggunakan Perisian Microsoft Project
Sekiranya tuan-tuan  merupakan pemilik-pemilik syarikat kontraktor yang tidak mempunyai kepakaran  atau  tenaga kerja untuk  menyediakan Work Programme melalui Microsoft Project. Anda boleh mendapatkan perkhidmatan menyediakan Work Programme disini dengan kadar bayaran yang berpatutan seperti yang diperincikan berikut:

  • Kontraktor Kelas A = RM 1000.00
  • Kontraktor Kelas B = RM 750.00
  • Kontraktor Kelas C = RM 500.00
  • Kontraktor Kelas D = RM 300.00
  • Kontraktro Kelas E = RM 200.00
Untuk keterangan lanjut, sila emailkan kepada chee_lin@yahoo.com  atau hubungi 012-38756550 ulasan: