Current Visitor

Khamis, 10 November 2011

Proses Pelantikan Perunding - Lantikan Terus Beserta Kos Siling (LTKBS)

Proses pelantikan perunding ada diterangkan Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) Bil 2 / 2011. http://www.treasury.gov.my/pekeliling/spp/spp022011.pdf  Ia terbahagi kepada 4 jenis perolehan iaitu secara Lantikan Terus Beserta Kos Siling (LTKBS), Pelawaan Terhad, Pelawaan Terbuka (dengan Pre-Q) atau Pelawaan Terbuka (tanpa Pre-Q).

Dalam artikel ini akan menerangkan tentang Proses Pelantikan Perunding - Lantikan Terus Berserta Kos Siling (LTKBS).

Proses LTKBS adalah digunapakai untuk projek yang bernilai RM 5 Juta ke bawah atau kos kajian tidak melebihi RM 500 Ribu.

Proses-proses yang terlibat dalam LTKBS adalah seperti berikut:
 1. Pegawai Pengawal (PP) memberi kebenaran
 2. Sediakan Term Of Reference (TOR) dan anggaran kos oleh JPP (Jawatankuasa Penilaian Perunding)
 3. Sediakan Kertas Perakuan Pelantikan & Kos Siling
 4. Agensi melalui JPP memperakukan 1  atau lebih perunding yang dipilih melalui sistem e-perunding
 5. Pertimbangan pemilihan perunding oleh PBM (Pihak berkuasa Melantik) yang kebiasaannya oleh Jawatankuasa Sebutharga (JKSH) Agensi
 6. Pengeluaran Surat Pelawaan kepada Perunding
 7. Penerimaan CTK (Cadangan Teknikal Dan Kewangan) dari pihak perunding
 8. Rundingan & Muktamadkan kos perunding
 9. Pengeluaran Surat Setujuterima (LA) kepada perunding
 10. Tandatangan perjanjian bersama perunding
 11. Proses pelaksanaan dan pembayaran

 

0 ulasan: