Current Visitor

Khamis, 10 November 2011

Proses Pelantikan Perunding - Pelawaan Terhad

Proses pelantikan perunding ada diterangkan di dalam Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) Bil 2/2011. http://www.treasury.gov.my/pekeliling/spp/spp022011.pdf . Ia terbahagi kepada 4 jenis perolehan iaitu secara Lantikan Terus Beserta Kos Siling (LTKBS), Pelawaan Terhad, Pelawaan Terbuka (dengan Pre-Q) atau Pelawaan Terbuka (tanpa Pre-Q).

Dalam artikel ini akan menerangkan tentang Proses Pelantikan Perunding - Pelawaan Terhad

Proses Pelawaan Terhad adalah digunapakai untuk projek yang bernilai RM 5 Juta - RM 50 Juta atau kos kajian tidak melebihi RM 2 Juta

Proses-proses yang terlibat dalam Pelawaan Terhad adalah seperti berikut:
 1. Pegawai Pengawal (PP) memberi kebenaran
 2. Sediakan Term Of Reference (TOR) dan anggaran kos oleh JPP (Jawatankuasa Penilaian Perunding)
 3. Sediakan Kertas Perakuan Senarai Pendek Perunding
 4. Agensi melalui JPP memperakukan 3 - 10 perunding yang dipilih melalui sistem e-perunding
 5. Kelulusan Term Of Reference (TOR) dan perincian kos
 6. Kelulusan senarai pendek oleh JPP
 7. Pengeluaran Surat Pelawaan kepada pihak perunding yang disenaraipendek
 8. Penerimaan CTK (Cadangan Teknikal Dan Kewangan) dari pihak perunding
 9. Syor pelantikan perunding oleh JPP
 10. Pertimbangan oleh PBM (Pihak Berkuasa Melantik) yang kebiasaannya terdiri daripada Lembaga Peroleh B Agensi
 11. Pelarasan harga oleh JPP
 12. Pengeluaran Surat Setujuterima (LA) kepada perunding
 13. Tandatangan perjanjian bersama perunding
 14. Proses pelaksanaan dan pembayaran

0 ulasan: