Current Visitor

Rabu, 27 Jun 2012

Keperluan Membuat Pelarasan Harga Sebelum Tandatangan Kontrak

Pelarasan harga keatas Senarai Kuantiti (BQ) adalah dibenarkan sebelum kontrak ditandatangan antara pihak majikan dan kontraktor.

Keperluan membuat pelarasan harga adalah alasan-alasan berikut:
  • Membuat pembetulan keatas pengiraan kos yang tersilap pada Senarai Kuantiti (BQ)
  • Memastikan keseragaman harga antara setiap item
  • Untuk memastikan pengagihan harga yang munasabah bagi mengelak 'front loading'.
Pindaan terhadap pelarasan harga ini tidak akan mengubah kepada harga kontrak asal.

0 ulasan: