Current Visitor

Khamis, 31 Mac 2011

Bayaran InterimMerupakan bayaran yang di bayar kepada kontraktor dan dibuat mengikut prestasi pembinaan (nilai kerja di laksanakan). Bayaran interim di buat dengan menolak harga asal kontrak.

Contohnya:-

Bayaran Interim No 1.
Harga kontrak = RM 1,915,000.00
Nilai Kerja Dilaksanakan = RM 157,108.61
Bayaran Interim Pertama = RM 157,108.61

Bayaran kepada subkontraktor = RM 141,390.00
Kredit akaun deposit wang jaminan pelaksanaan
(10% dari bayaran di syorkan sehingga 5% harga kontrak) = RM 15,710.00
Jumlah RM 157,100.00

Bayaran Interim No.2
Nilai Kerja di laksanakan = RM 336,523.64
- Kurangkan Bayaran interim = RM 141,390.00
Yang terdahulu No.1
Nilai bersih kerja semasa = RM 195,133.64

Bayaran interim merupakan bayaran kepada nilai kerja yang di laksanakan oleh kontraktor. Nilai kerja ini mestilah termasuk “kerja awalan” atau “ Perkara-perkara Am”. Untuk tujuan penilaian interim, item bagi “kerja awalan” atau “ perkara-perkara am” mestilah di kategorikan sama ada ianya perlu di bayar secara progresif semasa pelaksanaan kerja atau di bayar selepas siap kerja. Jika harga yang di letakkan oleh kontraktor untuk perlindungan insuran di dapati lebih tinggi daripada amaun premium sebenar yang di bayar. Amaun premium sebenar hendaklah di bayar di dalam penilaian yang pertama dan bakinya di bayar secara progresif semasa kerja di laksanakan.

Nilai kerja yang di laksanakan oleh kontraktor mestilah mengambil kira bukan sahaja kerja yang termasuk di dalam kontrak tetapi mestilah juga mengambil kira kerja perubahan yang di laksanakan. Syarat-syarat untuk membolehkan perakuan interim pertama di keluarkan, dan bayaran di buat walaupun dokumen kontrak masih belum di tandatangani.

a. Kontraktor mestilah telah mengembalikan surat setuju terima yang di tandatangani
dan di saksikan.

b.Menyerahkan bon pelaksanaan dan segala polisi insurans yang wajib.

c. Perakuan interim dan baucher bayaran mestilah disertakan bersama salinan dokumen
berikut yang diakui sah :-

i. Surat setuju terima
ii. Bon pelaksanaan
iii. Polisi insuran yang wajib (Nota liputan tidak di terima)
iv. Kelulusan lembaga tender dan kelulusan perbendaharaan. Jumlah harga
kontrak melebihi 10 juta.

(Sumber petikan dari : http://ukurbahan-qs.blogspot.com/)

3 ulasan:

gilaweb berkata...

wah..tersangat informatif...gilaweb byk blaja dari web kamu..

Tanpa Nama berkata...

salam... boleh x terangkan kt sy kepentingan dan objektif interim payment ini dilakukan..

Unknown berkata...

contoh penyediaan bayaran interim ada x ?