Current Visitor

Ahad, 18 Disember 2011

Faktor Kegagalan Kontraktor Dalam Proses Penilaian Tender

Terdapat beberapa faktor yang telah dikenalpasti yang menyebabkan kegagalan kepada kontraktor ketika penilaian laporan analisa tender yang seperti berikut:

 • Gagal menurunkan tandatangan pada borang tender (Form of Tender)
 • Gagal meletakan tempoh siap kerja pada borang tender (Form of Tender)
 • Penandatangan untuk borang tender adalah terdiri daripada individu yang tidak diberi kuasa 
 • Gagal mengemukakan salinan penyata akaun terkini syarikat misalnya dalam tempoh 3 bulan terakhir
 • Gagal mengemukakan senarai terkini pengalaman kerja serta senarai kerja di dalam tangan
 • Tempoh pendaftaran syarikat bersama Pusat Khidmat Kontrak (PKK) atau Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) telah tamat tempoh ketika tarikh tutup tender
 • Tidak memiliki pengalaman kerja yang berkaitan dengan kerja yang ditawarkan, contohnya, sekiranya, kerja yang ditender adalah berkaitan dengan pembinaan jambatan, kontraktor yang masuk tersebut mempunyai latarbelakang pengalaman berkaitan pembinaan bangunan, maka ia sukar untuk dipertimbangkan
 • Tidak mempunyai bilangan kakitangan teknikal yang mencukupi, misalnya untuk projek Kelas A, syarikat kontraktor perlu mempunyai beberapa orang pekerja teknikal yang mempunyai kelayakan dalam bidang ikhtisas pembinaan
 • Tidak mempunyai kelengkapan loji yang mencukupi
 • Mempunyai terlalu banyak bilangan kerja semasa di dalam tangan
 • Mempunyai masalah prestasi kerja yang buruk ditempat lain
 • Mempunyai kecairan modal yang lemah
 • Tidak mengisi dan melengkapkan borang Integrity Pact

  0 ulasan: