Current Visitor

Khamis, 16 Ogos 2012

Penamatan Kerja Kontraktor Dalam Perolehan Sebutharga

Pegawai Penguasa (SO) adalah berhak untuk menamatkan kerja kontraktor dalam perolehan sebutharga sekiranya keadaan-keadaan berikut berlaku dan surat amaran telah dikeluarkan:


  • Kontraktor masih gagal menyiapkan Kerja dalam tempoh masa yang telah ditetapkan
  • Kemajuan kerja terlalu lembab tanpa apa-apa sebab yang munasabah
  • Penggantungan perlaksanaan seluruh atau sebahagian Kerja, tanpa apa-apa sebab yang munasabah
  • Tidak mematuhi arahan Pegawai Penguasa tanpa apa-apa alasan yang munasabah
  • Apabila kontraktor diisytiharkan bankrap oleh pihak yang sah

0 ulasan: