Current Visitor

Selasa, 26 Mac 2013

Info Buku : Undang-undang Bangunan Untuk Pembangunan Perumahan

Undang-undang Bangunan untuk Pembangunan Perumahan
• Penulis :Izudinshah Abd. Wahab, Lokman Hakim Ismail
• Jumlah mukasurat : 98ms
• Harga : RM18.00
• Tahun : 2013

SINOPSIS :

Buku ini ditulis dengan tujuan mendedahkan gambaran proses keseluruhan pembangunan perumahan serta undang-undang termaktub yang perlu dipatuhi untuk menjayakannya. Ianya mengambil pendekatan memberi pemahaman kepada pembaca akan undang-undang sedia ada yang berkaitan terlebih dahulu. Ini merangkumi beberapa akta-akta, undang-undang kecil dan garis panduan yang dihuraikan satu persatu. Ianya bermula dari peringkat awal ketika seseorang itu mendaftarkan diri sebagai pemaju sehinggalah siapnya pembangunan perumahannya untuk diserahkan kepada pembeli. Penerangan perihal undang-undang ini diterjemahkan terus kepada perkara-perkara teknikal di tapak yang turut disertakan contoh-contohnya untuk mudah difahami. Pembangunan perumahan yang disentuh di dalam buku ini tidak hanya terhad kepada pembangunan perumahan di atas tanah sahaja, bahkan turut meliputi pembangunan perumahan bertingkat yang lebih rumit keperluan pematuhan undang-undangnya. Selain itu, buku ini turut membincangkan proses kelulusan cadangan pembangunan yang perlu dipatuhi sebelum sesuatu pembangunan itu dapat dimulakan kerja-kerja di tapaknya. Ini diikuti dengan proses menyiapkan pembinaan dan melayakkan bangunan-bangunan itu dibeli untuk  seterusnya diduduki oleh pembelinya yang merupakan kemuncak jayanya pembangunan perumahan tersebut.


Sebarang pertanyaan berkaitan buku ini sila emailkan kepada chee_lin@yahoo.com

0 ulasan: