Current Visitor

Selasa, 16 Ogos 2016

CIPAA (Siri Satu)

CIPAA* (Bahagian Satu)

S: Apakah itu CIPAA? 
J: Construction Industry Payment & Adjudication Act 2012 sebuah Akta yang diluluskan oleh parlimen Malaysia.

S: Apakah fungsi CIPAA?
J: Suatu mekanisma penyelesaian tuntutan pembayaran berdasarkan kontrak pembinaan secara bertulis.

S: Bagaimana CIPAA berfungsi?
J: CIPAA menitikberatkan masa bagi membolehkan pembayaran dibuat segera untuk mengelakkan proses pembinaan terganggu.

S: Adakah ia terpakai kepada kontrak pembinaan kerajaan?
J: Ya, ia terpakai kepada kontrak kerajaan negeri atau persekutuan, asalkan projek tersebut dijalankan di Malaysia secara sepenuhnya atau sebahagian.

Proses tersebut dinyatakan secara grafik di bawah;

Happy reading 

Kredit to FB Friend of JKR
0 ulasan: