Current Visitor

Rabu, 19 September 2012

Pusat Kos Pembinaan Negara (N3C)

Pusat Kos Pembinaan Negara  atau N3C adalah satu inisiatif utama yang dilaksanakan oleh CIDB untuk memenuhi salah satu fungsi CIDB di bawah Bahagian II, Seksyen 4 (1) (e) dan (h) Akta 520 yang adalah "untuk menyediakan perkhidmatan perundingan dan nasihat berkenaan dengan kepada industri pembinaan "dan" mendayausahakan dan menyenggara sistem maklumat industri pembinaan ".

Objektif utama N3C adalah untuk menyediakan maklumat kos pembinaan berkenaan dengan perkara-perkara berikut: -

Bangunan harga bahan-bahan, kadar gaji buruh, jentera mengupah kadar & peralatan harga belian (semua maklumat boleh didapati di laman web).

Indeks kos yang berkaitan dengan bahan binaan, buruh, jentera & kelengkapan (hanya indeks kos bahan binaan kini ada).

Kos pembinaan indeks bagi kategori utama bangunan (akan disediakan apabila semua indeks kos bahan, buruh, jentera & kelengkapan siap).

Unit kadar Komposit pada komponen pembinaan yang dipilih (pengumpulan data kos adalah di bawah pembangunan).

Pembinaan buruh produktiviti pada dagangan yang dipilih dalam kerja pembinaan termasuk kadar seunit buruh (kos pengumpulan data adalah di bawah pembangunan).

Maklumat kos yang kini boleh didapati di laman web ini adalah seperti berikut: -

1. Bahan Bangunan Harga

Penerbitan bulanan
Semenanjung Malaysia (69 item utama)
Sabah & Sarawak (66 item utama)
Penerbitan suku tahunan
Semenanjung Malaysia (269 items)
Sabah & Sarawak (245 items)

2. Gaji Kadar Buruh

Separuh penerbitan tahunan
Dipilih negeri (20 kategori pekerja pembinaan)
Dipilih negeri (15 kategori operator loji dan mesin)

3. Kadar Sewa Jentera & Peralatan Harga Belian

Separuh penerbitan tahunan
Dipilih negeri (166 item untuk kadar sewa jentera, Senarai A)
Dipilih negeri (116 item untuk harga pembelian peralatan, Senarai B)

4. Indeks Kos Bahan Bangunan

Penerbitan bulanan
6 kawasan di Semenanjung Malaysia [oleh seksyen kerja-kerja (sehingga Disember 2010), kategori bangunan & kumpulan bahan]
3 bandar di Sabah [oleh seksyen kerja-kerja (sehingga Disember 2010), kategori bangunan & kumpulan bahan]
3 bandar di Sarawak [oleh seksyen kerja-kerja (sehingga Disember 2010), kategori bangunan & kumpulan bahan]

5. Harga Komponen M & E

Penerbitan bulanan
Dipilih negeri (363 item untuk harga komponen M & E)


UNTUK MAKLUMAN LANJUT SILA LAYARI PAUTAN BERIKUT: KLIK SINI

0 ulasan: