Current Visitor

Selasa, 26 Februari 2019

Duti Setem Kontrak Pembinaan
Setiap kontrak pembinaan yang dimasuki antara pihak majikan dan kontraktor perlu dimatikan setem untuk membolehkan ia digunakan sebagai bahan bukti sekiranya berlaku pertikaian di Mahkamah. Kadar untuk duty stamps adalah tertakluk di dalam Jadual Pertama Akta Setem 1949.

Mengikut kebiasaan untuk kontrak menggunakan borang JKR 203A dan merujuk kepada Pekeliling 1PP, kontrak perlu ditandatangani dalam tempoh 4 bulan dari tarikh Surat Setujuterima (SST) ditandatangan. Selanjutnya selepas ditandatangan, dalam masa 30 hari kontrak tersebut perlu dimatikan setem. Kelewatan melebihi 30 hari akan mengakibatkan denda penalti boleh dikenakan. Dalam peruntukan borang JKR 203A juga menetapkan  bahawa segala kos duti setem adalah ditanggung sendiri oleh pihak kontraktor sendiri. Tiada kos duti setem di dalam kerja-kerja awalan dan kontraktor perlu membuat perkiraan sendiri.

Setelah semakan ke atas Akta Setem 1949 dan rujukan dengan Pejabat Hasil Negeri Manjung Perak 26 Februari 2019 (11.00am). Menyatakan bahawa melalui PU (A) 476 Peremitan berkaitan surat cara Perjanjian Perkhidmatan yang boleh dikenakan duti di bawah sub sub butiran 22(1)(b), Jadual 1, Akta Setem 1949. Kadar Duty Stamp untuk kontrak pembinaan adalah 0.1% daripada harga kontrak

Sebagai contoh katakan harga kontrak pembinaan: RM 25 Juta. Kadar duti setem 0.1% x RM 25 Juta = RM 25 Ribu


Sekian 
26.02.19

1 ulasan:

Bernard Cypher berkata...

Hacking sangat mudah kerana ia dilakukan dalam filem yang kita tonton, Hacker benar-benar dapat melakukan semua perkara yang kita lihat, seperti melanggar ke dalam rangkaian untuk mendapatkan akses ke fail tertentu, mencuri fail tersebut, memantau pengguna aktif, memadam fail dan banyak lagi.

              BAGAIMANA HACKING REALLY WORKS
     Hacking mudah dilakukan dengan menggunakan program tertentu (Virus komputer, Spywares, Trojans, Malwares) untuk mendapatkan akses dan kawalan ke atas 💻 dan Cell 📲. Program-program ini direka untuk memecahkan pertahanan komputer tanpa pengguna walaupun mengetahui.

                     PERKHIDMATAN TECH COPE
    COPE TECHS adalah sebuah organisasi yang boleh dipercayai dan dihubungi jika anda memerlukan perkhidmatan Hacking. Matlamat kami adalah untuk tidak membantu individu yang mempunyai masalah teknologi dan bukan untuk tujuan Pencurian. Kami menjamin anda sebagai jaminan kerja kami dan tanpa sebab, kerja kami untuk anda terdedah kepada orang lain. Buktikan kerja kami pada masa lalu akan ditunjukkan kepada anda tetapi sila perhatikan bahawa individu yang kami lakukan untuknya tidak akan didedahkan kepada anda.

    PERKHIDMATAN HACKING KAMI BOLEH MENAWARKAN ANDA
Tidak ada batasan apa yang boleh kami lakukan untuk anda tetapi kami mempunyai sekatan dalam perkara yang boleh kami lakukan. Kerana tidak ada sebab kami akan membantu anda dalam Perompak atau Mencuri sekiranya ada barang dan harta benda lain, sila letakkan dalam fikiran.
    Berikut ialah senarai perkhidmatan yang Diluluskan:
* Pemantauan Telefon 📱 atau Komputer 💻 untuk tujuan pemantauan E-mel, Mesej teks, Panggilan telefon, Social Media Chats, jika disangka pasangan anda menipu atau melakukan sesuatu yang tidak baik dengan anda.
* Pembayaran balik hutang kepada Bank dan Syarikat Pinjaman lain, Ya dengan bantuan pertambangan Bitcoin we kami telah membantu banyak orang membayar hutang.
* Menukar Gred University untuk pelajar-pelajar, kita boleh membantu dengan ini kerana kita tahu bagaimana belajar keras boleh dan kita semua tahu bahawa tanpa gred individu yang baik adalah terhad kepada jenis pekerjaan yang mereka dapat menjamin. dan banyak lagi.
     Sekiranya anda tidak mencari Perkhidmatan yang anda perlukan untuk bertanya kepada kami dan jika ia tidak melanggar peraturan kami, kami akan membantu anda. Kenalan dibuat hanya melalui e-mel ini membantu kami kekal selamat dan tidak boleh dipercayai.
Hubungi-:
copetechs@gmail.com