Current Visitor

Sabtu, 8 Oktober 2011

Info- Pembinaan Istana Negara

Istana Negara merupakan mercu tanda dan simbol kebanggaan sistem pemerintahan Raja Berpelembagaan di Malaysia.Oleh yang demikian, sebuah Istana Negara yang baharu di Jalan Duta, Kuala Lumpur telah  dibina bagi menggantikan istana yang sedia ada yang terletak di Jalan Istana yang telah digunakan semenjak tahun 1928.


Pembinaan bangunan baru Istana ini terbahagi kepada tiga komponen utama iaitu Kompleks Istana Negara bernilai RM 650 Juta, Persimpangan bertingkat (RM 130 Juta) dan Menaiktaraf Jalan (RM 32.5 Juta). Ia dibina atas kawasan seluas 96.52 hektar.

Ia dibina menghadap kiblat dan berasaskan ciri-ciri rekabentuk senibina kemelayuaan. 

Bersama-sama ini, di sertakan beberapa foto yang berkaitan dengan pembinaan Istana Negara untuk tatapan bersama.