Current Visitor

Selasa, 15 Februari 2011

Penyediaan Dokumen Kontrak

Dokumen kontrak adalah satu dokumen perjanjian diantara pihak klien atau majikan bersama dengan pihak kontraktor untuk pelaksanaan sesuatu projek.

Dalam perlaksanaan projek-projek di bawah kendalian pihak agensi kerajaan, penyediaan dokumen kontrak hendaklah diselesaikan dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh milik tapak.

Kementerian Kewangan Malaysia melalui Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) Bilangan 5 Tahun 2007 iaitu Tatacara Pengurusan Perolehan Kerajaan Secara Tender (muka surat 31) ada menyatakan tentang keperluan dokumen kontrak perlu disiapkan dalam tempoh 4 bulan dari tarikh milik tapak. (sila  rujuk pautan berikut http://www.treasury.gov.my/pekeliling/spp/spp052007.pdf )

Dalam tempoh 4 bulan tersebut, pihak kontraktor hanya dibenarkan untuk membuat tuntutan bayaran interim sebanyak tiga (3) kali. Maksud penyelesaian dokumen kontrak ini ialah, kontrak telah ditandatangani oleh pihak kontraktor dan pihak kerajaan, kadar harga telah diselaraskan (sekiranya perlu) dan dokumen kontrak telah dimatikan setem.

Kesan daripada kegagalan penyempurnaan dokumen kontrak dalam tempoh yang ditetapkan, akan menyebabkan pihak kontraktor tidak boleh membuat tuntutan bayaran seterusnya.

0 ulasan: