Current Visitor

Jumaat, 11 Februari 2011

Proses Pembangunan Projek Hartanah

Pelaksanaan sesuatu projek seperti pembinaan unit kediaman adalah bergantung sepenuhnya kepada pihak klien atau pemaju. Sekiranya, pihak klien tersebut mempunyai kemampuan kewangan, projek tersebut akan diteruskan.

Apabila pihak klien bersetuju untuk melaksanakan projek, satu pihak perunding akan dilantik bagi menjalankan Kajian Kemungkinan atau Feasibility Study untuk melihat daya saing atau viability of project tersebut samaada ia menguntungkan atau sebaliknya kepada pihak pemaju.

Sekiranya, hasil daripada kajian Feasibilty Study menunjukkan impak atau pulangan positif kepada klien, proses pembelian tanah akan dijalankan. Proses pembelian tanah ini boleh dijalankan samaada melalui tender, lelong atau runding terus.

Selanjutnya, proses permohonan penukaran status tanah dan pecah sempadan akan dijalankan daripada status tanah pertanian kepada bangunan (sekiranya perlu).


Proses permohonan pertukaran tukar syarat dan pecah sempadan akan dijalankan di Pejabat Tanah Galian (P.T.G) dan perlu mendapat kelulusan daripada Majlis Mesyuarat Exco Kerajaan Negeri.

Setelah kelulusan tukar syarat dan pecah sempadan telah diperolehi, proses berikut akan dilaksanakan seperti berikut:

(i) Pelantikan perunding profesional seperti Arkitek, Jurutera Mekanikal & Elektrikal, Jurutera Sivil & Struktur, Juruukur Bahan, Juruukur Tanah bagi tujuan penyediaan rekabentuk dan mendapatkan kelulusan pelan bangunan.

(ii) Pihak klien boleh memohon permit dan lesen pemaju dari Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dan seterusnya boleh memohon pembiayaan kewangan daripada bank perdagangan tempatan.

Selepas selesai kedua-dua proses diatas, projek pembinaan hartanah tersebut boleh dijalankan daripada mula sehingga selesai iaitu termasuk proses penjualan hartanah tersebut


(Sumber adalah petikan dari buku Ekonomi Binaan)

0 ulasan: