Current Visitor

Selasa, 5 Jun 2012

Perkara-perkara yang perlu pada Kerja-Kerja Awalan (Preliminaries)

Berikut adalah perkara-perkara yang perlu dimasukkan dalam kerja-kerja Awalan atau Preliminaries dalam sesuatu pelaksanaan kerja. Walaubagimanapun, ia tertakluk mengikut kesesuaian skop kerja:
 • Bon Pelaksanaan
 • Insuran Kerja
 • Insuran Tanggungan Awam
 • Bon Untuk Bayaran Pendahuluan
 • Papan Tanda Projek
 • Levy CIDB untuk projek RM 500,000.00 ke atas
 • Hoarding
 • Site Office
 • Work Programme
 • Site Security
 • Penjilidan Dokumen Kontrak
 • Kenderaan Untuk Pegawai Penguasa (SO)
 • Bekalan Air dan Elektrik
 • Kemudahan Untuk Pejabat Tapak seperti mesin fax, mesin fotokopi, komputer , kamera dan lain-lain lagi
 • Design Guarantee Bond
 • Kebersihan Di Tapak Projek

1 ulasan:

MINACHE berkata...

SENARAI KERJA-KERJA DALAM PROSES PEMBINAAN SEPERTI PENGGUNAAN PAD FOOTING